Ubijene 33 žene u porodičnom nasilju, uprkos pokušajima prevencije