Ko smo mi

Organizacija za podršku ženama s invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA od 2007. godine doprinosi unapređenju položaja žena i muškaraca sa invaliditetom kroz sledeće usluge i aktivnosti:

Psihosocijalne i terapijsko-edukativne usluge

  • SOS telefon za žene izložene nasilju
  • Psihosocijalna podrška i savetovanje za žene izložene nasilju
  • Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom

Info centar za osobe s invaliditetom

  • Informativna podrška putem telefona, sms poruka, imejl poruka i lično
  • Izdavanje internet medija PORTAL O INVALIDNOSTI
  • Izdavanje knjiga u oblasti studija invalidnosti

Edukativne radionice sa elementima radne obuke

Radionice angažovane umetnosti

Istraživački rad  

Aktivnosti zagovaranja

Kampanje

Vlada AP Vojvodine je Organizaciji za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA dodelila  godišnje priznanje u oblasti ravnopravnosti polova za 2015. godinu.

Fondacija Plavi Dunav je dodelila priznanje za toleranciju za 2015. godinu Svjetlani Timotić, liderki Organizacije za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA.

Fondacija ŽENE IMAJU KRILA je u 2015. godini dodelila priznanje za hrabrost Svjetlani Timotić, liderki Organizacije za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA.