Partneri

Ekumenska inicijativa žena

Ekumenska inicijativa žena (EIŽ) je hrvatska neprofitna organizacija i ženski fond sa sedištem u Omišu. EIŽ pruža solidarnost i financijsku podršku organizacijama kojima rukovode žena i teologinjama u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.

Pročitajte više

Gradska uprava za kulturu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Pročitajte više

Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Pročitajte više

Gradska uprava za zdravstvo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Pročitajte više

Gradska uprava za privredu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Pročitajte više

Ministarstvo za rad, zapošljavanje , boračka i socijalna pitanja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Pročitajte više

Ministarstvo Pravde

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Pročitajte više

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Pročitajte više

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Pročitajte više

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Pročitajte više

ma ma cash

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Pročitajte više

UNDP Serbia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Pročitajte više

Rekonstrukcija Ženski Fond

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Pročitajte više

Zavod za ravnopravnost polova

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Pročitajte više