Ekumenska inicijativa žena

Ekumenska inicijativa žena (EIŽ) je hrvatska neprofitna organizacija i ženski fond sa sedištem u Omišu. EIŽ pruža solidarnost i financijsku podršku organizacijama kojima rukovode žena i teologinjama u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. Pred toga, EIŽ osigurava druge oblike potpore njihovim kreativnim i inovativnim pristupima rešavanju izazova koji utiču na njihove živote i na živote njihovih zajednica.

EIŽ je pružio finansijsku podršku u visini od od 2.456 EUR IZ KRUGA VOJVODINA 2013. godine za realizaciju šestomesečnog projekta VIDLJIVE – ŽENE SA INVALIDITETOM.

Od tada IZ KRUGA VOJVODINA neguje partnerstvo sa EIŽ.