Specijalizovana biblioteka za pitanja neprivilegovanih grupa

Category: Biblioteka

ROD JEZIK – SEKSUALNOST – NACIONALNOST

Ako ste zainteresovani za neku od ovih oblasti možete svakog radnog dana konsultovati knjižni fond u našoj čitaonici u periodu od 11 do 15 sati svakog radnog dana u prostorijama organizacije na adresi Bulevar vojvode Stepe 67, Novi Sad

Share this post