Oblasti rada

Organizacija za podršku ženama s invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA realizuje aktivnosti u sledećim oblastima rada:

ROD I INVALIDITET

  Psihosocijalne i terapijsko-edukativne usluge
– SOS telefon za žene izložene nasilju
– Pravna pomoć i savetovanje
– Psihosocijalna podrška i savetovanje
Info centar za osobe s invaliditetom
– Informativna podrška putem telefona, sms poruka, imejl poruka i lično
– Izdavanje elektronskog medija PORTAL O (in)VALIDNOSTI
– Specijalizovana biblioteka za pitanja neprivilegovanih grupa
Radionice angažovane umetnosti
Aktivnosti zagovaranja
Kampanje

SEKSUALNOST ŽENA S INVALIDITETOM
Organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom
   Istraživački rad
   Savetovalište SEKS POZITIVNI CENTAR
   Izdavaštvo

EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA S INVALIDITETOM
   Radionice
   Javni radovi