Tim

Organizaciju za podršku ženama s invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA osnovale su osobe sa i bez invaliditeta sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa ženama i osobama s invaliditetom u ženskim udruženjima i udruženjima osoba s invaliditetom u Novom Sadu u kojima su obavljali funkcije predsednika, sekretara, članova upravnog i nadzornog odbora, bili stalno ili privremeno zaposleni, koordinirali i/ili sarađivali na relizaciji aktivnosti.

Upravljačke funkcije u Organizaciji za podršku ženama s invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA obavljaju isključivo osobe s invaliditetom.

Organizacijom za podršku ženama s invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA uvek rukovodi žena s invaliditetom i žene s invaliditetom uvek čine većinu u upravljačkim strukturama.

Organizacija za podršku ženama s invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA prima u članstvo, zapošljava i volonterski angažuje osobe sa i bez invaliditeta koje prihvataju njen Statut. Većinu uvek čine žene, kako u članstvu, tako i među zaposlenima i volonterima.

 

OSNIVAČI

TIM 2007-2010
Uprava
Zaposleni
TIM 2011 – 2013
Uprava
Zaposleni
TIM 2014 – 2016
Uprava
Zaposleni
TIM 2017 – 2010
Uprava
Zaposleni