Priznanja

Godišnje priznanje Vlade AP Vojvodine u oblasti ravnopravnosti polova za 2015. godinu Organizaciji za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA

Na sednici održanoj 25. novembra 2015. godine, Vlada AP Vojvodine podsetila je da se postignuti rezultati u AP Vojvodini u domenu ravnopravnosti polova verifikuju dodelom Godišnjeg priznanja istaknutim pojedincima/pojedinkama i organizacijama. Ove godine, Pokrajinska vlada je u kategoriji ‘organizacije’ priznanje dodelila udruženju građana …IZ KRUGA – VOJVODINA sa sedištem u Novom Sadu.
Saopštenja Vlade AP Vojvodine

Priznanje za toleranciju u 2015. godini Svjetlani Timotić, liderki Organizaciji za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA

Fondacija Plavi Dunav od 2007. godine na Međunarodni dan tolerancije, 16. novembar, dodeljuje priznanje za toleranciju pojedincima i institucijama koje su svojim radom i javnim angažmanom doprineli promovisanju tolerancije, multikulturalizma, interkulturnog i interetničkog dijaloga na području AP Vojvodine. Na Svečanoj sednici Fondacije Plavi Dunav koja je održana 16. novembra 2015. godine u 13.00 sati u Gradskom muzeju u Bačkoj Topoli, predsednik Fondacije Šandor Egereši uručio je priznanja za toleranciju laureatima u 2015. godini: Svjetlani Timotić, liderki Organizacije za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA; Saši Jankoviću, republičkom zaštitniku građana; i Humanitarnom udruženju Karitas iz Subotice.

Priznanje za hrabrost fondacije ŽENE IMAJU KRILA u 2015. godini Svjetlani Timotić, liderki Organizaciji za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA

Svjetlana Timotić je prepoznata kao jedna od vodećih aktivistkinja feminističkog pokreta Srbije. Njen rad posebno je usmeren na pitanja ljudskih prava žena sa invaliditetom, politike invalidnosti unutar ženskog pokreta i van njega, kao i na smanjenje stope nasilja nad ženama u Srbiji. Zahvaljujući Svjetlaninom angažmanu, njenim liderskim sposobnostima, inovativnom pristupu i veštini da kombinuje raznorodne izražajne forme – od radioničarskog rada, web-magazina do umetnost – Organizacija … IZ KRUGA – VOJVODINA prepoznatljiva je kao nosilac pozitivne promene kada je reč o ženama sa i bez (vidljivih) invaliditeta. Ličnim zalaganjima i radom unutar Organizacije, Svjetlana Timotić kreira bezbedno mesto (u realnom i virtualnom okruženju) koje vrednuje razlike i gde je invalidnost samo jedan od aspekata ljudskog iskustva. Saopštenje fondacije ŽENE IMAJU KRILA