Ekonomsko osnaživanje žena sa invaliditetom (maj – jul 2013)

Category: Projekti

Projekat ekonomskog osnaživanja realizovan je u vidu organizovanja obuka za povećanje zapošljivosti osoba sa invaliditetom (na osnovnom i naprednom nivou). Obukama su rukovodile stručnjakinje za zapošljavanje i rad sa osobama sa invaliditetom i profesori menadžmenta sa dugogodišnjim iskustvom u radu na temu zapošljavanja i osnaživanja osoba sa invaliditetom. Polaznici/e osnovne obuke dobili su informacije o pravima i zakonskoj regulativi u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom i stekli praktične poslovne veštine (pisanje radne biografije, samoprocena, načini jačanja samopouzdanja i efikasnosti, poslovna komunikacija). Na naprednoj obuci polaznici/e su se suočavali sa individualnim procenama i potrebama kapaciteta, emocionalnim blokadama efikasnosti, izazovima u razvoju karijere i problematikom stresa na radnom mestu; praktične poslovne veštine kojima su ovladali uključuju upravljanje vremenom, donošenje odluka, pregovaranje, komunikacija i samomotivacija za razvoj karijere. Obuku je prošlo ukupno 35 polaznika/ca (20 na osnovnom i 15 na naprednom nivou). Preojekat je rezultirao zapošljavanjem 4 polaznika/ce obuke, kao i pojačanim interesovanjem za samozapošljavanje i sticanje radnog iskustva kroz volonterski rad.

Obuka je realizovana uz podršku Gradske uprave za privredu Novog Sada i u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.

Share this post