Ženska seksualnost kroz umetnost (2012)

Category: Projekti

Nastavak projekta Osnaživanje kroz umetnost posvećen ženskoj seksualnosti. Četvrti ciklus projekta realizovan je u formi psiholoških radionica namenjenih osnaživanju žena sa i bez invaliditeta, umetničkih i kreativnih radionica sa ciljem prikupljanja jedinstvenog materijala koji će poslužiti za pisanje dramskog teksta na temu seksualnosti žena sa invaliditetom, kao i kreiranju i distribuciji priručnika za rad na temu ženske seksualnosti.

Projekat podržala: Mama Cash.

Share this post