TV KANAL 9 o seksualnim i reproduktivnim pravima žena sa invaliditetom


TV KANAL 9 je 1. marta 2022. godine objavio vest i emitovao prilog o Organizaciji IZ KRUGA VOJVODINA koja radi na unapređenju seksualnih i reproduktivnih prava žena sa invaliditetom. Tokom 2020. godine IZ KRUGA VOJVODINA je u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA) realizovala projekat Izgradnja kapaciteta žena sa invaliditetom za zagovaranje njihovih seksualnih i reproduktivnih prava. Cilj projekta je osnaživanje žena sa invaliditetom za samozastupanje i aktivno zagovaranje njihovih seksualnih i reproduktivnih prava.

Za TV KANAL 9 je govorila Ivana Zelić.

Share this post