TV KANAL 9 povodom sećanja na žene žrtve nasilja

Category: Mediji i mi Tags: , ,

TV KANAL 9 objavio je prilog 18. maja 2020. godine o aktivnostima Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA povodom obeležavanja Dana sećanja na žene žrtve nasilja. Ivana Zelić, koordinatorka SOS službe istakla je značaj pravovremene i sveobuhvatne reakcije nadležnih službi u trenutku kada se žena obrati za podršku u cilju sprečavanja porodičnog nasilja i femicida.

TV KANAL 9, Nijedna žrtva više

Share this post