RTV Vojvodine o unapređenju seksualnih i reproduktivnih prava


Radio – televizija Vojvodine u emisiji Napjaink prikazala je film članica Udruženja građana Kap iz Temerina u kojima su mapirale prepreke u ostvarivanju seksualnih i reproduktivnih prava žena sa invaliditetom u opštini Temerin. Film je nastao u okviru projekta Izgradnja kapaciteta žena sa invaliditetom za zagovaranje njihovih seksualnih i reproduktivnih prava u realizaciji Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA. Projekat je realizovan u pet gradova Srbije: Kragujevac, Raška, Temerin, Užice i Vranje u saradnji sa Populacionim fondom Ujedninjenih nacija (UNFPA) u cilju osnaživanja žena sa invaliditetom za zastupanje i aktivno zagovaranje svojih seksualnih i reproduktivnih prava.

Početak priloga od 50:53

Share this post