RTV Vojvodina o medijskom izveštavanju


Radio – televizija Vojvodina medijski je propratila stručni skup na kojem je govorila Marijana Čanak, novinarka Portala o invalidnosti. Stručni skup Osobe sa invaliditetom i mediji – jačanje kapaciteta lokalnih medija za izveštavanje o osobama sa invaliditetom je organizovao Radio Futog – Zavičajno udruženje Futog, 18. novembra 2021. godine u Istorijskom arhivu grada Novog Sada.

Marijana Čanak je govorila o različitim praksama u izveštavanju o osobama sa invaliditetom, posebno o ženama sa invaliditetomkorišćenju politički korektne terminologije u kreiranju medijskih sadržaja i predstavljanju žena sa invaliditetom u medijima. 

RTV Vojvodina, Kakav je odnos prema osobama sa invaliditetom u medijima?

Share this post