Podrška Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture poboljšanju pristupačnosti Sigurne ženske kuće ženama sa invaliditetom

Category: Mediji i mi, Novosti

Organizacija za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA je u 2017. godini intenzivirala svoje aktivnosti na obezbeđivanju dostupnosti usluga zaštite od rodno zasnovanog nasilja ženama s invaliditetom priključivši se tako STEP UP! kampanji Evropske mreže protiv nasilja nad ženama koja je usmerena na unapređenje dostupnosti usluga zaštite od rodno zasnovanog nasilja za žene, uključujući i žene sa invaliditetom.

Svesna važnosti razmene stavova i iskustava između institucionalnog i civilnog sektora u cilju postizanja dostupnosti za sve socijalnih usluga za žene i decu ugrožene porodičnim nasiljem koje se pružaju na teritoriji grada Novog Sada, …IZ KRUGA – VOJVODINA je potpisala Sporazum o međusobnoj saradnji i podršci sa Centrom za socijalni rad Grada Novog Sada. Sporazum predviđa da tokom godine zajednički rade na podizanju svesti o značaju dostupnosti lokalnih socijalnih usluga zaštite od nasilja u porodici za sve žene i decu, uključujući i žene i decu s invaliditetom i doprinesu unapređenju dostupnosti socijalnih usluga zaštite od nasilja u porodici za žene i decu sa invaliditetom, posebno usluge organizacione jedinice Centra za socijalni rad Grada Novog Sada – Prihvatilište za žene i decu ugrožene porodičnim nasiljem Sigurna ženska kuća.

Jedan od oblika saradnje predviđen Sporazumom je i zajednička realizacija projekata. U tom pravcu …IZ KRUGA – VOJVODINA je sačinila predlog projekta Unaprediti dostupnost usluge stambenog zbrinjavanja žrtava porodičnog nasilja za žene i decu sa fizičkim i senzornim invaliditetom i aplicirala na Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti socijalnog stanovanja koji je raspisalo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture opredelilo je 10 miliona dinara za podršku projektima socijalnog stanovanja i podržalo 10 projekata rekonstrukcije sigurnih kuća, među kojima i projekat organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA. Potpredsednica Vlade, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, prof. dr Zorana Mihajlović je na svečanom potpisivanju ugovora o sufinansiranju projekata istakla „da je ovaj konkurs odličan primer saradnje državne uprave, lokalne samouprave i civilnog sektora kojim se doprinosi poboljšanju uslova stanovanja u sigurnim kućama za žene žrtve porodičnog i partnerskog nasilja, ali i način da se borba prostiv nasilja nad ženama podigne na viši nivo i jasno kaže: Dosta nasilju nad ženama!

Direktorka …IZ KRUGA – VOJVODINA, Svjetlana Timotić je 23.5.2017. potpisala ugovor o sufinansiranju projekta sa ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zoranom Mihajlović. Sredstvima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture od 15. jula 2017. godine otpočeće građevinski radovi na Sigurnoj ženskoj kući Centra za socijalni rad Grada Novog Sada u skladu sa principima pristupačnosti postavljenim u Strategiji o pristupačnosti Grada Novog Sada 2012-2018 kojim će se obezbediti da ova usluga socijalne zaštite postane pristupačna i ženama i deci sa fizičkim i senzornim invaliditetom.

Dr Nada Padejski Šekerović, rukovoditeljka Sigurne ženske kuće Centra za socijalni rad Grada Novog Sada, istakla je da će se ovim projektom unaprediti pristupačnost Sigurne ženske kuće ženama sa invaliditetom i da „na taj način šaljemo poruku da su vrata socijalne zaštite otvorena svim ženama, bez obzira na invaliditet ili druge oblike poteškoća sa kojima se suočavaju“.

Share this post