IZ KRUGA VOJVODINA realizovala fokus grupu

Category: Novosti Tags: , , ,

IZ KRUGA VOJVODINA je realizaovala fokus grupnu diskusiju 12. maja 2023. godine od 14 do 15:30 sati u okviru procesa izrade situacione analize o položaju osoba sa invaliditetom.  Fokus grupu je vodila psihološkinja Tatjana Stojšić Petković a učestvovale su žene sa različitim vrstama invaliditeta i diskutovale o svojim problemima i šta smatraju prioritetima za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom i posebno žena sa invaliditetom.

Proces izrade situacione analize o položaju osoba sa invaliditetom u Srbiji vodi Udruženje građanki FemPlatz uz podršku UN Women u Srbiji.

Svrha situacione analize je da obezbedi osnovne informacije o položaju osoba sa invaliditetom i da definiše prioritetne oblasti za dalje unapređenje prava osoba sa invaliditetom.

Analitički okvir zasnovan je na razumevanju i analizi osnovnih preduslova za poštovanje prava osoba sa invaliditetom i uključuje oblasti ravnopravnosti i nediskriminacije, obezbeđivanje usluga zasnovanih na inkluzivnom pristupu, pristupačnost, odgovornost i upravljanje i budžetiranje programa za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom.

Share this post