Konsultantkinja na SOS telefonu završila obuku za vođenje radionica


Miladinka Mijatović, konsultantkinja na SOS telefonu IZ KRUGA VOJVODINA, završila je obuku za vođenje radionica. Obuku je organizovao Infopolis omladinski info centar 5. i 6. februara 2022. godine u prostorijama njihovog savetovališta.

Obuka je bila namenjena mladima od 15 do 30 godina u cilju njihovog upoznavanja sa karakteristikama i oblicima radioničarskog rada i veštinama voditelja koje su potrebne za profesionalno vođenje grupe. Učesnici su učili da pripreme scenario za organizovanje i vođenje radionice, da prepoznaju odlike teških učesnika koji svojim ponašanjem često mogu da utiču na grupnu dinamiku i ostvarivanje definisanih ciljeva, ali i danauče kako da stvore pozitivnu radnu atmosferu u procesu učenja.

Učesnici su kao vežbu tokom obuke pripremili i realizovali radionicu za učesnike na temu po izboru primenjujući metode i tehnike koje su usvojili tokom obuke. Miladinka Mijatović je održala radionicu o seksualnom nasilju nad ženama sa invaliditetom u kojoj je govorila o modelima invalidnosti, seksualnim i reproduktivnim pravima žena sa invaliditetom, preprekama sa kojima se suočavaju prilikom prijavljivanja nasilja i preporukama za pružanje podrške ženama sa invaliditetom u situaciji nasilja. Nakon održane radionice Infopolis joj je uručio sertifikat.

Obuku je održao Novak Stanišić, master pedagog, asistent u programima omladinskog rada i praktičar Points of You metode.

Share this post