Sedam godina uspešnog rada!

Category: Novosti

…IZ KRUGA – VOJVODINA osnovana je pre sedam godina, 27. marta 2007. godine, na inicijativu beogradske organizacije …IZ KRUGA. Neposredno posle našeg osnivanja počele su da rade organizacije u Nišu i Kragujevcu. Danas u Srbiji postoji Mreža organizacija …IZ KRUGA.

Osnivanjem organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA želeli smo da stvorimo uslove u kojima će žena sa invaliditetom u Vojvodini biti vidljiva, prepoznata i aktivna članica društva. Naš rad je usmeren na pružanje podrške ženama sa invaliditetom izloženim nasilju i jačanju društvene svesti o višestrukoj diskriminaciji žena sa invaliditetom.

Tokom svog rada, razvili smo četiri usluge: info centar za osobe sa invaliditetom, besplatnu pravna pomoć za osobe sa invaliditetom, SOS telefon za žene koje su preživele nasilje i organizovanje odlazaka na ginekološke pregleda za žene sa invaliditetom. Tokom prošle godine pružili smo preko 260 usluga, dok se od početka našeg rada, organizaciji obratilo preko 1100 korisnika/ca.

Usluge pružamo svakog radnog dana od 9 do 16 sati na brojeve telefona 021 447 040; 066 447 040 i putem mejla office@izkrugavojvodina.org.

Pored navedenih usluga, organizacija je pre više od tri godine pokrenula Portal o invalidnosti (www.invalidnost.net) sa ciljem da prikuplja i objavljuje tekstove iz oblasti invalidnosti i unapredi informisanje osoba sa invaliditetom. U okviru Portala izrađena su dva odvojena sajta: Magazin o invalidnosti (www.magazin.invalidnost.net) i Žena i invalidnost (www.zena.invalidnost.net). U 2013. godini je sajt www.magazin.invalidnost.net imao 13.046, a sajt www.zena.invalidnost.net 4.968 poseta. Posetioci sajta su iz Srbije, zemalja u okruženju i drugih zemalja širom sveta.

Negovanjem kontinuirane komunikacije sa saradnicama/ima, stručnim konsultantkinjama/ima, donatorima, partnerskim organizacijama, medijima i institucijama nastojimo da radimo na svim nivoima – od konkretne podrške korisinicama/ima do uticaja na aktuelne državne i društvene politike. Najvećim uspehom svakako smatramo stečeno poverenje naših korisnika/ca.

Share this post