Novosadska prezentacija studije slučajeva – Žene sa invaliditetom – Nevidljive žrtve nasilja

Category: Novosti Tags:

U decembru 2008. godine je izašla iz štampe prva studija slučajeva dokumentovanog nasilja i diskriminacije nad ženama sa invaliditetom u Srbiji Žene sa invaliditetom – Nevidljive žrtve nasilja. U Studiji su objavljeni samo neki od primera nasilja i diskriminacije nad osobama sa invaliditetom, a koje su imale prilike da zabeleže aktivistkinje SOS telefona za žene sa invaliditetom žrtve nasilja organizacije …Iz kruga- Srbija u toku jedanaest godina rada.

Organizacija …Iz kruga – Vojvodina je 19. marta 2009. godine u Plavoj sali Skupštine Grada organizovala novosadsku prezentaciju Studije. Prezentaciji su prisustvovali stručnjaci/kinje koji su u svom radu usmereni na osobe sa invaliditetom (radnici/e centra za socijalni rad, predstavnici/e policije, predstavnici/e organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom i drugih nevladinih organizacija kao i relevantnih pokrajinskih i gradskih institucija).

Na promociji su govorile: Danica Todorov, zamenica za ravnopravnost polova Pokrajinskog ombudsmana, Zagorka Janković, savetnica pomoćnika ministra rada i socijalne politike sektor za osobe sa invaliditetom, Lepojka Čarević Mitanovski, predsednica organizacije …Iz kruga- Srbija, Ljiljana Bogavac, zamenica direktorke Incest Trauma Centra i Olivera Ilkić, autorka Studije.

Elektronsku verziju Studije slučajeva možete preuzeti sa sajta organizacije …Iz kruga – Srbija, www.izkruga.org

Share this post