Konsultantkinja na sos telefonu Organizacije …Iz Kruga – Vojvodina učestvovala u panel diskusiji Podrška po meri


Miladinka Mijatović, konsultantkinja na SOS telefonu Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, govorila je na onlajn panel diskusiji Podrška po meri, koju je organizovala Inicijativa za ravnopravnost, inovativnost i društveni angažman IRIDA. Diskusija je održana 31. marta 2021. godine,  od 19 do 20:30 časova, putem Zoom aplikacije.

Tema diskusije bila je senzibilisanost profesionalaca i profesionalki iz različitih sfera, kao i samih građana i građanki, u cilju što bolje podrške ženama žrtvama porodičnog nasilja. Učesnici diskusije upoznati su sa obukama koje se organizuju za sudije/sutkinje koje se bave porodičnim nasiljem, ali i pitanjem senzibilizacije profesionalaca za rad sa ženama sa invaliditetom.

Miladinka Mijatović iznela je i uporedila iskustva u radu Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA iz perioda pre i tokom pandemije, kao i mišljenje koje pojedince i profesionalce je potrebno dodatno senzibilisati za rad i pružanje podrške u situaciji nasilja.

Prijavljivanje nasilja i preduzimanje preventivnih mera može biti znatno otežano za žene sa invaliditetom, kojima je potrebna kontinuirana asistencija u svakodnevnom funkcionisanju. Nepristupačna komunikacija takođe je izašla na videlo, na primer, ženama oštećenog sluha onemogućeno je čitanje s usana u okruženju u kojem svi nose zaštitne maske. Zbog toga je važno kontinuirano organizovati obuke, povećati međusektorsku saradnju, kako bismo mogli saslušati jedni druge i zajednički izlistati prisutne probleme i pristupiti njihovom rešavanju. Veoma je važno raditi na senzibilizaciji pojedinaca, koji žene sa invaliditetom i dalje posmatraju iz medicinskog, a ne socijalnog modela – kaže Miladinka Mijatović.

Panelisti na diskusiji bili su: Slobodan Josimović, zamenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu, Tanja Ignjatović, psihološkinja angažovana u Autonomnom ženskom centru u Beogradu i Marijana Marković, predstavnica Organizacije IRIDA.

Diskusiju je moderirala Dragana Ćorić, docentkinja na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.

Zajednički zaključak panelista jeste da je sa senzibilizcijom važno početi još na fakultetima, kao sastavnim delom obrazovnog procesa studenata, jer često samo formalno obrazovanje nije dovoljno, a upravo na tom mestu stvaramo buduće stručnjake. Pored toga, važno je da usluge koje institucije pružaju budu arhitektonski i komunikacijski pristupačne, te da su jednako dostupne svim ženama.

Share this post