…IZ KRUGA – VOJVODINA na konferenciji Ravnopravne u zajednici


Koordinatorka SOS službe …IZ KRUGA – VOJVODINA, Ivana Zelić, govorila je na završnoj konferenciji Ravnopravne u zajednici u okviru projekta Pristupačnost usluga ženama sa invaliditetom koje su preživele nasilje u rezidencijalnim ustanovama.

Konferenciju su organizovali Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI-S) i Udruženje građanki FemPlatz, a uz podršku Fonda Ujedinjenih nacija za suzbijanje nasilja nad ženama (UNTF). Konferencija je održana 23. novembra 2021. godine u Beogradu.

Konferncija je održana u cilju predstavljanja rezultata postignutih u okviru projekta i razmatranja zajedničkih akcija za obezbeđivanje bezbednosti, samozastupanje i sprečavanje rodno zasnovanog nasilja prema ženama sa invaliditetom koje žive u rezidencijalnim ustanovama ili imaju iskustvo institucionalizacije.

Ivana Zelić je u okviru uvodnog panela Pristupačna i dostupna usluga ženama sa invaliditetom govorila o aktivnostima Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, koje su usmerene na unapređenje podrške ženama sa mentalnim invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama.

…IZ KRUGA – VOJVODINA je uspostavila saradnju sa jednim od domova za smestaj odraslih osoba sa invaliditetom u Vojvodini, nakon koje je organizovala obuku za sve zaposlene u domu na temu prepoznavanja i postupanja u slučajevima nasilja nad ženama. Organizovano je pružanje psihološke podrške ženama sa invaliditetom iz doma, koje su jednom nedeljno dolazile u prostorije organizacije. Žene sa invaliditetom su bile uključene i u druge aktivnosti koje su se odnose na unapređenje seksualnih i reproduktivnih prava i prepoznavanje nasilja nad ženama. U saradnji sa Domom zdravlja u Novom Sadu, žene sa mentalnim invaliditetom iz ustanova odlazile su na preventivne ginekološke preglede uz podršku …IZ KRUGA – VOJVODINA – rekla je Ivana Zelić.

Ivana Zelić istakla je značaj senzibilisanosti pojedinaca zaposlenih u domu, te da njihovim odlaskom iz doma ili promenom rukovodstva, saradnja sa organizacijama civilnog društva može da prestane, što je veliki gubitak za žene koje su u organizaciji nailazile na podršku i razumevanje.

– Potrebno je raditi na osnaživanju ženskih organizacija koje ne rade direktno sa ženama sa mentalnim invaliditetom, ali mogu da zagovaraju njihova prava i čine ih vidljivijim u javnom životu. Takođe, važno je obezbediti dobru saradnju i sa relevantnim institucijama poput policije, da bi se adekvatno reagovalo po prijavama nasilja- rekla je Ivana Zelić.

Pored Ivane Zelić na konferenciji su govorili: Marijana Jović, aktivistkinja i saradnica na programu podrške ženama sa invaliditetom, Olivera Ilkić, aktivistkinja za prava žena sa invaliditetom, Tatjana Stojšić Petković, psihološkinja, novinarke: Marjana Stevanović, list Danas, Suzana Stojićević, Radio 021 , Iva Omrčen, RTS, Maja Popović, programska saradnica MDRI-S, prof. dr Nevena Petrušić, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, Dušan Pokuševski, koordinator programa ljudska prava i vladavina prava, Beogradski centar za ljudska prava, Maja Kamenov, koordinatorka Odbora za ljudska prava Niš i drugi eksperti i ekspertkinje iz domaćih i međunarodnih organizacija koje se bave pitanjima prava i položaja žena sa mentalnim invaliditetom.

Share this post