PROMOCIJA KNJIGE IZBORITI SE ZA IZBOR: Životna priča Gordane Rajkov

Category: Novosti

Gordana Rajkov je svedokinja i akterka razvoja pokreta osoba sa invaliditetom, udruživanja i organizovanja osoba sa mišićnom distrofijom i razvoja pokreta za samostalni život ne samo u Srbiji nego i u Evropi. Najčešće jedina žena u dominantno muškom okruženja ona je istovremeno krčila put feminističkoj perspektivi i rodnoj dimenziji i prva je žena sa invaliditetom koja je istakla važnost ugrađivanja perspektive žena sa invaliditetom u politike usmerene na osobe sa invaliditetom i žene. (Iz recenzije Svjetlane Timotić)

Promocija knjige Izboriti se za izbor: Životna priča Gordane Rajkov, koju je priredila Milica Mima Ružičić-Novković, održana je 12. juna, s početkom u 12 časova na Univerzitetu u Novom Sadu.

Foto: Branko Lučić

Promociju je otvorila prof. dr Svenka Savić, istakavši kako je na Univerzitetu neophodno pokrenuti savremene studije invalidnosti, jer su za taj korak stečeni svi uslovi.

Recenzentkinja dr Nevena Petrušić i bivša poverenica za ravnopravnost procenila je životnu priču Gordane Rajkov kao knjigu o ljudskim pravima i jednakim mogućnostima. Knjiga je ujedno i svedočanstvo o dubini stereotipa i predrasuda o osobama s invaliditetom, ali i primer njihovog savladavanja. Gordana Rajkov jedna je od stožerki pokreta za prava osoba sa invaliditetom. Njena priča je svojevrsna istorija razvoja pokreta za prava osoba sa invaliditetom i njegove povezanosti sa ženskim pokretom. Knjiga je neprocenjiv doprinos razvoju studija invalidnosti u Srbiji.

Dr Biljana Sikimić rekla je da ova knjiga može da se čita na više načina: – Pokušala sam da je čitam kao recenzent, ali se knjiga otimala. Ova knjiga ne visi u prostoru, ona je deo ozbiljne kolekcije životnih priča.

– Osim nespornog dokumentarnog značaja, važno je ukazati na značaj ove monografije za potrebe studija invalidnosti u Srbiji. Naime, naučne studije invalidnosti (eng. disability studies), iako formalno začete krajem 20. veka, svoju ekspanziju doživljavaju tek u 21. veku, kao interdisciplinarne akademske studije u okviru humanističkih nauka i to uglavnom na univerzitetima u SAD. (Iz revenzije Biljane Sikimić)

Foto: Čila David

Aktivistkinja za prava žena s invaliditetom, Svjetlana Timotić, ukazala je na važnost dokumentovanja delova istorije o aktivizmu žena s invaliditetom, jer se ženama s invaliditetom retko daje prilika da govore o svojim iskustvima invaliditeta, roditeljstva, seksualnosti i nasilja kome su izložene.

– Tek u poslednje vreme položaj žene sa invaliditetom postaje vidljiviji. Volela bih da studije invalidnosti budu feminističke studije, jer invalidnost ima rod.

Suvad Zahirović napravio je osvrt na dvodecenijsko prijateljstvo sa Gordanom Rajkov, takođe ukazavši na važnost ostavljana traga o svemu što je urađeno unutar pokreta za prava osoba s invaliditetom.

– Djelovanje Gordane Rajkov je svojevrsno svjedočanstvo univerzalnosti fenomena invalidnosti jer je usprkos društvenim promjenama “seizmičkih” razmjera na prostoru Balkana, invalidnost opstala kao aktuelno pitanje na dnevnom redu donosilaca političkih odluka, a u čemu je Gordanin doprinos zasigurno bio više nego značajan. (Iz recenzije Suvada Zahirovića)

Foto: Čila David

Priređivačica Milica Mima Ružičić Novković objasnila je da naslov knjige Izboriti se za izbor ukazuje na to da, ako nemamo mogućnost da pravimo izbore o stvarima koje nas se tiču, ne možemo o sebi govoriti kao o samostalnim osobama.

– Iskustvo Gordane Rajkov specifično je po tome što je ona, radeći i učeći, ulazila u nova polja delovanja, „probijala“ uobičajne i postavljene granice i prilično rano upoznala važnost međunarodnog delovanja na unapređenju građanskih prava, konkretno osoba sa invaliditetom i prava žena, što je i moje iskustvo. (Iz predgovora Milice Mime Ružičić – Novković)

Share this post