…Iz Kruga – Vojvodina učestvovala na sastanku Sprečavanje i iskorenjivanje femicida u Srbiji

Category: Novosti Tags: , ,

Ivana Zelić, koordinatorka SOS službe Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, učestvovala je na onlajn sastanku Sprečavanje i iskorenjivanje femicida u Srbiji. Organizator sastanka je FemPlatz, a sastanak je održan 29. marta 2021. godine, od 11:30 do 15 časova.

Na sastanku su predstavljeni rezultati novog istraživanja o karakteristikama femicida i pokušaju femicida u Srbiji za period 2015 – 2019. Istraživanje su realizovali Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, FemPlatz i Kuća rodnih znanja i politika.

Sastanak je otvorila i moderirala Kosana Beker ispred FemPlatza, koja je pozdravila prisutne učenice i upoznala ih sa predmetom istraživanja. Predavačice na sastanku bile su: prof. dr Nevena Petrušić, doc. dr Natalija Žunić, dr Kosana Beker i dr Vida Vilić.

Natalija Žunić definisala je pojam femicida, govorila je o vrstama i rasprostranjenosti femicida i predstavila statističke podatke ubijenih žena za period od 2014 – 2020. godine.

O predmetu, ciljevima i fazama istraživanja, pravnoj kvalifikaciji, mestima i sredstvima izvršenja krivičnog dela, profilu i uračunjivosti učinioca femicida, ali i profilu žrtve i o krivičnim sankcijama, govorila je Nevena Petrušić.

Vida Vilić predstavila je preporuke za sprečavanje i suzbijanje femicida i dala smernice šta je potrebno uraditi na polju društevnog delovanja, promenama u krivičnom zakonodavstvu i načinu procesuiranja femicida.

Nakon predstavljenih rezultata, učesnice su pozvane na zajedničku diskusiju o neophodnim koracima za poboljšanje prevencije femicida u Srbiji.

Tokom diskusije Ivana Zelić naglasila je značaj medija pri izveštavanju u slučajevima femicida.

– Izveštavanje je najčešće senzacionalističko, a slučajevi nasilja su romantizovani
gde se ističe da je ubistvo bilo iz strasti, da se radilo o velikoj ljubavi i snažnim emocijama.
S druge strane, senzacionalistički medijski naslovi prenaglašavaju stereotipe o nasilju nad
ženama sa invaliditetom, a nasilje ili femicid se eksplicitno opravdava, zbog stanja u kojem
se žena nalazi ili nasilnik životne okolnosti psihički nije mogao da izdrži. Često se o ubistvu
žena sa invaliditetom ili žena sa hroničnim bolestima govori kao o ubistvu iz samilosti, jer su na taj način olakšane porodične muke
– kaže Ivana Zelić.

Share this post