Mobilna aplikacija i žene sa invaliditetom


Predstavnice Organizacije IZ KRUGA VOJVODINA, Svjetlana Timotić i Ivana Zelić, održale su seminar Unapređenje znanja i veština specijalizovanih ženskih NVO za rad putem digitalnih kanala komunikacije sa ženama sa invaliditetom u organizaciji Mreže SOS Vojvodina 14. i 15. marta 2022. godine u Novom Sadu.

Seminaru su prisustvovale predstavnice ženskih nevladinih organizacija koje imaju višegodišnje iskustvo u radu sa ženama sa iskustvom nasilja: Viktimološko društvo Srbije (Beograd), Centar za podršku ženama (Kikinda), Udruženje žena Peščanik (Kruševac), Centar za devojke (Niš), Udruženje Romkinja Osvit (Niš), Zrenjaninski edukativni centar (Zrenjanin), Udruženje Roma – SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina (Novi Bečej), Ženski centar (Užice) i predstavnice Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN WOMEN).

Učesnice seminara su se upoznale sa specifičnim oblicima nasilja nad ženama sa invaliditetom, smernicama za postupanje sa ženama sa invaliditetom koje imaju iskustvo nasilja, pristupačnošću usluga zaštite od nasilja i mogućnostima njihovog unapređenja korišćenjem mobilne aplikacije koja je dostupna ženama sa različitim vrstama invaliditeta. Za slepe žene je izrađeno uputstvo u audio formatu koje olakšava korišćenje aplikacije. Da bi informacije o aplikaciji i uslugama koje pružaju ženske nevladine organizacije bile dostupne ženama sa invaliditetom, učesnice smatraju da je važno uspostaviti saradnju sa organizacijama osoba sa invaliditetom u njihovim gradovima, da je potrebno raditi na informisanju organizacija slepih osoba o dostupnosti aplikacije i izradi informativnog materijala koji će biti pristupačni ženama sa različitim vrstama invaliditeta.

Seminar je realizovan u okviru projekta Ženske NVO – pionirke u definisanju alata za zaustavljanje nasilja nad ženama u Srbiji, koji se realizuje uz finansijku podršku Evropske unije u okviru programa Zaustavljanje nasilja nad ženama na zapadnom Balkanu i u Turskoj: Primena normi, promena svesti u realizaciji agencije UN WOMEN.

Share this post