IZ KRUGA VOJVODINA u 2022. godini pružila 497 usluga za žene izložene rodno zasnovanom nasilju

Category: Novosti Tags: ,

IZ KRUGA VOJVODINA je u periodu od 1. januara do 31. decembra 2022. godine u okviru Službe za zaštitu od rodno zasnovanog nasilja pružila ukupno 497 usluga, i to 370 specijalizovanih usluga konsultantske SOS podrške, 84 usluge individualne psihološke podrške i 43 konsultacije sa advokatknjom.

Od 370 specijalizovanih usluga konsultantske SOS podrške, 118 su bile usluge informisanja (o postupku prijave nasilja i postupanju nadležnih institucija, ciklusu nasilja, pružanju individualne psihološke podrške ženama koje su izložene nasilju, uslugama pravnog savetovanja, uslovima za smeštaj u Sigurnu kuću, postupku za dobijanje starateljstva nad maloletnim detetom, postupku za razvod braka, podeli imovine supružnika); 116 usluga osnaživanja (pružanjem psihološke podrške zbog anksioznosti, depresije, nedostatka samopouzdanja, tokom trajanja sudskog postupka koji se vodi zbog nasilja i pronalaska zaposlenja); 85 usluga zakazivanja psihološke podrške i 51 usluga upućivanja na druge službe, institucije i nevladine organizacije za zaštitu žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima (policiju, centar za socijalni rad, Sigurnu žensku kuću, Biro za pružanje besplatne pravne pomoći, Pokrajinskog zaštitnika građana, Autonomni ženski centar, Centar za emotivnu podršku i prevenciju samoubistva Srce, Udruženje Restart, Udruženje Romkinja Osvit, Centar za devojke u Nišu, Komitet pravnika za ljudska prava Yucom).

Usluge psihološke podrške pružane su ženama koje su godinama trpele omalovažavanja, uvrede, pretnje i upotrebu fizičke sile. Vremenom su razvile odbrambene mehanizme u vidu povlačenja, što je rezultiralo gubitkom samopouzdanja, nepoverenjem i nesigurnošću u sopstvene snage i mogućnosti. Konsultacije sa advokatkinjom odnosile su se na pravno savetovanje tokom podele bračne sutekovine, razvoda braka, pripreme pred ročište u postupku zbog nedavanja izdržavanja, određivanja privremene mere za samostalno vršenje roditeljskog prava, sprođenju mera korektivnog nadzora i pisanja podneska Prekršajnom sudu zbog nasilja u porodici.

U najvećem broju usluge su pružene telefonskim putem (224), porukama putem Vibera, Instagrama, Fejsbuka, mejla i SMS-a (68), ali i ličnim dolaskom u prostorije Organizacije (57).

Među korisnicama kojima je 2022. godine pružena usluga u okviru Službe za zaštitu od rodno zasnovanog nasilja, 42% među njima su bile žene sa invaliditetom (fizički, senzorni, mentalni, intelektualni, kombinovani ili hronično oboljenje), a 58% su bile žene bez invaliditeta. Žene koje su se obraćale za podršku su različite starosne dobi, najmlađa ima 19, a najstarija 82 godine. 

Žene iz gradskih sredina (82%su se češće obraćale za usluge u odnosu na žene iz seoskih područja (18%). Korisnice su pozivale iz Beograda, Kule, Leskovca, Novog Sada, Niša, Rume, Smedereva, Stare Pazove, Sremske Mitrovice, ali i iz seoskih sredina: Vojvoda Stepe, Debeljače, Žarkovca, Kovilja, Siriga, Takova, Titela, Futoga, Crvenke, Čortanovaca.

Žene su u najvećem broju bile izložene psihološkom (68%i ekonomskom nasilju (32%), a zatim i drugim oblicima (fizičko i seksualno nasilje, proganjanje, izolacija, kontrola i digitalno nasilje). Počinioci nasilja su najčešće supružnici, bivši supružnici, partneri, bivši partneri, roditelji, deca, drugi članovi porodice (očuh), poznanici, komšije i poslodavci.

Među korisnicama usluga najviše je bilo zaposlenih žena (49%), u odnosu na nezaposlene (33%), penzionerke (14%) i studentkinje (4%). Ekonomski faktor je često presudan za izlazak iz situacije nasilja, a ujedno i prepreka koju je najteže prevazići.

Žene koje su izložene nasilju su se u najvećem procentu samostalno obraćale za uslugu, samo su 19% poziva uputile druge osobe u ime žena koje su izložene nasilju (odrasla deca za majke bez invaliditeta koje su izložene fizičkom i psihološkom nasilju od strane supružnika, pozivi majki za ćerke koje su izložene psihološkom nasilju i proganjanju od bivših partnera, pozivi građana da bi se informisali o prijavljivanju nasilja u ime druge osobe i saradnica iz drugih organizacija i institucija za korisnice sa invaliditetom koje su izložene nasilju).

Rad Službe za zaštitu od rodno zasnovanog nasilja Organizacije IZ KRUGA VOJVODINA 2022. godine podržali su holandska fondacija Mama Cash i Rekonstrukcija ženski fond.

Fotografija: Pixabay

Share this post