Sastanak liderki Mreže Sos Vojvodina

Category: Novosti

Izvršna direktorka …IZ KRUGA – VOJVODINA, Svjetlana Timotić učestvovala je na sastanku liderki Mreže SOS Vojvodina. Sastanak je održan 09.05.2015. godine u Somboru od 11 do 13.30 sati. Pored liderke …IZ KRUGA – VOJVODINA, sastanku su prisustvovale: Biljana Stepanov i Marija Srdić, liderke Centra za podršku ženama iz Kikinde; Radoslava Aralica, liderka Zrenjaninskog edukativnog centra; Đurđa Ćazić liderka SOS Ženski Centar iz Novog Sada; Jadranka Radojčić, liderka Ženske alternative iz Sombora i aktivistkinje Ženske alternative: Rada Maširević, Vesna Zec i Jasmina Spasić. Sastanku iz opravdanih razloga nije prisustvovala Danica Jovanović, liderka šeste organizacije članice mreže: Udruženje Roma Novi Bečej – SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina.

Liderke Mreže SOS Vojvodina su na sastanku predstavile aktuelnosti unutar svojih matičnih organizacija i zatim diskutovale o tri važne teme za funkcionisanje Mreže: formiranje Nacionalnog SOS telefona, saradnja sa Unijom poslodavaca, predlog projekta Evropskoj Uniji.

Biljana Stepanov predstavila je dokle se došlo u pregovorima Mreže žena protiv nasilja sa državom o formiranju Nacionalnog SOS-a. Formiran je radni tim Mreže za pregovore i na do sada održanim sastancima, predstavnici drzave su istakli u čemu drzava može i ne može da podrži formiranje Nacionalnog SOS-a. Model sadašnjeg funkcionisanja mreže SOS telefona Vojvodine je prihvaćen kao model za formiranje Nacionalnog SOS telefona. Od strane radnog tima procenjeno je da svakoj organizaciji članici Mreže žene protiv nasilja nedostaje minimum 5 volonterki za rad na na SOS telefonu, te su potrebne nove obuke. Osim toga nedostaju i prostorni i finansijski kapaciteti što je sve skupa uslov za licenciranej Mreže i formiranje Nacionalnog SOS-a. Pošto drzava ne može da obezbedi potrebna sredstva za formiranje Nacionalnog SOS-a, prihvatilo se prelazno rešenje prema kom su standardi za licenciranje Mreže svedeni na minimum kako bi se dobila privremena licenca, stim da se u naredne tri godine dostignu puni standardi. Kao zadatak svakoj od organizacija članici Mreže postavljeno je da se usluge SOS telefona odvajaju od drugih usluga koje pružaju (psihosocijlna pomoć,savetodavni rad, pravna pomoć i slično). Sledeći sastanak radnog tima biće u Leskovcu.
O saradnji sa Unijom poslodavaca izvestila je Marija Srdić. Mreža SOS Vojvodina potpisala je sporazum o saradnji sa Unijom poslodavaca. Prva aktivnost u realizaciji ove saradnje je izrada projekta za koji bi se sredstva tražila od Pokrajinske vlade. Izrada projekta je u toku.
O predlogu projekta za Evropsku uniju izvestila je Đurđa Ćazić. Sve organizacije ažurirale su svoje podatke u PADOR-u i podnele zahtevane podatke timu koji izrađuje predlog. Rad na predlogu napreduje bez problema.

Sastanak je vodila Đurđa Ćazić.

Share this post