Završna konferencija: Koliko su usluge i institucije zaštite od nasilja u porodici dostupne ženama sa invaliditetom?

Category: Novosti Tags:

Koliko su usluge i institucije zaštite od nasilja u porodici dostupne ženama sa invaliditetom naziv je završne konferencije projekta Podrška organizacijama civilnog društva u pružanju usluga ženama i devojčicama koje su preživele nasilje posebno ženama iz marginalizovanih grupa, kao što su žene sa invaliditetom i ženama žrtvama silovanja i seksualnog nasilja koji realizuje …IZ KRUGA – VOJVODINA u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena UN WOMEN i uz finansijsku podršku Evropske komisije, a u okviru programa Zaustavljanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i u Turskoj: primena normi, promena svesti.

Konferencija je održana u ponedeljak, 25. novembra 2019. godine s početkom u 11.00 časova, u Plavoj sali Skupštine grada u Novom Sadu.

Na konferenciji su govorili predstavnici i predstavnice nadležnih institucija (pravosuđa, socijalne zaštite, zdravstva i policije) o tome šta je u poslednje dve godine učinjeno na unapređenju dostupnosti institucija i usluga u sistemu zaštite od nasilja u porodici ženama sa invaliditetom i šta je potrebno dalje činiti da usluge i institucije zaštite od nasilja u porodici postanu potpuno dostupne ženama sa invaliditetom i žrtvama seksualnog nasilja.

Na konferenciji su izlagali: Andrijana Čović ispred Organizacije za podršku ženama s invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA; Tatjana Nikolić ispred Gradskog veća za zdravstvo i socijalnu zaštitu Vršac; Olivera Pejak Prokeš ispred Apelacionog suda u Novom Sadu; Ivan Radin ispred Policijske uprave Zrenjanin; Jelena Stojinović ispred Centra za socijalni rad u Sremskoj Mitrovici; Danica Todorov ispred Centra za žrtve seksualnog nasilja.

Saradnja nadležnih institucija za zaštitu od nasilja u porodici sa organizacijama koje rade sa ženama sa invaliditetom i ženama žrtvama seksualnog nasilja je osnovni preduslov da informacije o uslugama koje pružaju stignu do žena sa invaliditetom, ali i da stručnjaci u institucijama koji pružaju servise podrške postanu svesni koje barijere je potrebno otkloniti.

Share this post