Info centar IZ KRUGA VOJVODINA 2022. godine pružio 373 usluge

Category: Novosti Tags: ,

U periodu od 1. januara do 31. decembra 2022. godine saradnice Info centra pružile su ukupno 373 usluge, i to 269 usluga informisanja, 83 usluge upućivanja na druge ustanove, institucije, organizacije i službe podrške i 21 uslugu konsultacija sa advokatkinjom.

Među korisnicima kojima je 2022. godine pružena usluga u okviru Info centra, 82% među njima su bile žene (65% bez invaliditeta i 35% sa invaliditetom – fizički, senzorni, mentalni, kombinovani ili hronično oboljenje ), a 18% muškarci (57% bez invaliditeta i 43% sa invaliditetom – fizičkim, senzornim i kombinovanim). Osobe bez invaliditeta su se najčešće obraćale zbog informisanja o pravima i beneficijama za članove porodice koji imaju invaliditet (pozivi roditelja za decu sa fizičkim, mentalnim i intelektualnim invaliditetom, pozivi dece za roditelje sa invaliditetom, predstavnika medija, institucija i nevladinih organizacija).

U ovom periodu saradnice Info centra pružile su najviše usluga informisanja (269) o pravima iz oblasti penzijsko – invalidskog osiguranja (uslovima za ostvarivanje prava na porodiljsko odsustvo, uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, prava na starosnu i invalidsku penziju, prava na novčanu naknadu za telesno oštećenje, pravima bivših boraca, zapošljavanju osoba sa invaliditetom i kriterijumima za procenu radne sposobnosti); socijalne zaštite (uslovima za ostvarivanje naknade za srodničko hraniteljstvo, postupku usvojenja, uslugama pomoći i nege u kući, ostvarivanju prava na personalnu asistenciju, podnošenju zahteva za izdavanje parking nalepnice za osobe sa invaliditetom); zdravstvene zaštite (informisanje o uslugama podrške u zajednici za žene sa invaliditetom nakon porođaja, zakazivanje preventivnih ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom) i radnih odnosa (informisanje o povlasticama za poslodavce prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom, prestanku radnog odnosa i pravu na godišnji odmor nakon porodiljskog odsustva).

Pored usluga informisanja, pružene su (83) usluge upućivanja na druge ustanove, institucije, organizacije i službe podrške (policiju, centar za socijalni rad, Sigurnu žensku kuću, Centar za porodični smeštaj i usvojenje, Fond penzijsko – invalidskog osiguranja, Nacionalnu službu za zapošljavanje, Biro za pružanje pravne pomoći, Komoru socijalne zaštite, Dom zdravlja, Klinički centar Vojvodine, Sazvežđe podrške, SOS Ženski centar, Nacionalnu organizaciju osoba sa invaliditetom (NOOIS), Udruženje Daun, Gradsku organizaciju slepih i slabovidih Novi Sad, Centar Živeti uspravno, Udruženje građana Patrija, Centar Srce, druge nevladine organizacije, institucije, službe psihološke podrške i pravne pomoći).

Konsultacije sa advokatkinjom (21) odnosile su se na pružanje podrške u ostvarivanju prava na medicinsko – tehnička pomagala, prava na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta sa invaliditetom.

Korisnici usluga su se u najvećem broju obraćali putem telefona (187), porukama putem Fejsbuka, Instragarma, Vibera, SMS-a, mejla (103) i ličnim dolaskom u prostorije Organizacije (7). Komunikacija putem telefona je i dalje za većinu korisnika Info centra najefikasniji način za dobijanje brzih i pouzdanih informacija, naročito kada je reč o korisnicima koji u manjoj meri koriste internet i društvene mreže.

Korisnici iz gradskih sredina (92%) su se češće obraćali Info centru u odnosu na korisnike iz seoskih područja (8%). Pored velikog broja poziva širom Vojvodine (Bačke Palanke, Bačkog Jarka, Begeča, Veternika, Kikinde, Ledinaca, Novog Sada, Opova, Pančeva, Subotice, Stepanovićeva, Siriga, Temerina), zabeleženi su pozivi i iz drugih mesta Srbije (Beograda, Valjeva, Vranja, Vrnjačke Banje, Kruševca, Lazarevca, Niša, Raške, Takova, Užica, Čačka), ali i Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Poljske i univerzitetske prestonice Estonije – Tartua.

Usluge Info centra Organizacije IZ KRUGA VOJVODINA dostupne su korisnicima svakog radnog dana od 9 do 16 časova pozivom na broj 066/447 – 040 (poziv, Viber, SMS), putem mejla office@izkrugavojvodina.org, Fejsbuk naloga @izkrugavojvodina i Instagram naloga @iz_kruga_vojvodina.

Rad Info centra Organizacije IZ KRUGA VOJVODINA 2022. godine podržale su holandska fondacija Mama Cash i Rekonstrukcija ženski fond.

Share this post