Uspešno realizovan projekat Vidljive – žene sa invaliditetom!

Category: Novosti

Organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA je uspešno završila realizaciju projekta VIDLJIVE – ŽENE SA INVALIDITETOM!, koji je podržan od strane hrvatske fondacije Ekumenska inicijativa žena.

Projekat se bavio rodno zasnovanim nasiljem prema ženama sa invaliditetom, a cilj je bio podizanje svesti i osnaživanje žena za izlazak iz situacije nasilja. U okviru projekta organizovali smo ciklus edukativnih radionica, a teme koje su se obrađivale su: rod i invalidnost, ciklus nasilja i sistemi podrške za izlazak iz situacije nasilja.

Radionice su se organizovale u dva grada u Vojvodini, Zrenjaninu i Subotici. Svoj dosadašnji rad, uglavnom, smo bazirale na teritoriju Grada Novog Sada, a ovim projektom htele smo da se fokusiramo na druge gradove Vojvodine, gde su žene sa invaliditetom češće uskraćene za informacije.

U Zrenjaninu je ostvarena uspešna saradnja sa Udruženjem paraplegičara – Banat. Radionice je prošlo 12 žena sa različitim vrstama invaliditeta.

Radionice u Subotici je prošlo 8 žena sa invaliditetom. Podršku u realizaciji radionica nam je pružilo Opštinsko udruženje paraplegičara Subotica.

Opšti utisak učesnica je da su im radionice veoma značajne, teme zanimljive i korisne. Jedna od prednosti im je i razmena različitih iskustava unutar grupe.

Zajedničko mišljenje im je da žene sa invaliditetiom imaju brojne probleme u svom okruženju. Otvorena su brojna pitanja i pokrenule su se nove ideje tokom samog rada. Sve učesnice su izrazile želju za nastavkom radionica i novim temama.

Share this post