Dodela sertifikata

Category: Novosti

Danas u 12 časova u prostorijama organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA organizovana je svečana dodela sertifikata učesnicima/cama obuka za povećanje zapošljivosti osoba sa invaliditetom.

Član gradskog veća za privredu Grada Novog Sada gospodin mr Goran Sečujski razgovarao je sa učesnicima/cama obuka o situaciji u kojoj se nalaze nezaposlene osobe sa invaliditetom, efektima obuke koju su pohađali, kao i programima koje Grad planira da srovodi kad je u pitanju zapošljavanje.

Organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA, već treću godinu za redom realizovala je obuke za povećanje zapošljivosti osoba sa invaliditetom. Ove godine obuke je pohađalo 35 učesnika/ca. Organizovan je osnovni i napredni nivo obuke.

Program osnovne obuke bio je usmeren na usvajanje veština i znanja aktivnog traženja posla. Obuka je bila zasnovana na interaktivnom radu i vežbama namenjenim osnaživanju učesnika/ca za intervju sa poslodavcima. Napredna obuka bila je namenjena osobama sa invaliditetom koje su prethodnih godina pohađale osnovnu obuku naše organizacije ili koje su pohađale obuke drugih organizacija za podizanje kapaciteta za aktivno traženje posla. Cilj napredne obuke bio je usvajanje menadžerskih veština korisnih u upravljanju profesionalnom karijerom.

Evaluacija obuka pokazala je da polaznici/ce procenjuju da će im stečena znanja i veštine pomoći u traženju posla i razvoju karijere.

U toku obuka dve osobe su angažovane na probnom radu, a dve su se zaposlile. Nekoliko učesnika/ca bilo je zainteresovano za mogućnosti samozapošljavanja, pa je organizovana i dodatna radionica namenjena ovoj temi.

Nakon završenih obuka tim organizacije nastavio je komunikaciju sa učesnicima/cama pružajući im podršku u pisanju motivacionih pisama i radnih biografija.

Dodela sertifikata Dodela sertifikataDodela sertifikata

Share this post