IZ KRUGA VOJVODINA na stručnom sastanku o bezbednosnim rizicima


Koordinatorka SOS službe IZ KRUGA VOJVODINA, Ivana Zelić, učestvovala je na stručnom sastanku Procena i upravljanje bezbednosnim rizicima u situaciji nasilja u porodici i partnerskim odnosima namenjenom stručnim radnicima u centrima za socijalni rad i predstavnicama ženskih nevladinih organizacija koje pružaju podršku ženama sa iskustvom nasilja.

Sastanak je održan 7. marta 2022. godine u Beogradu u organizaciji Autonomnog ženskog centra u okviru projekta Institucionalizacija kvalitetnih usluga za rehabilitaciju i integraciju za žene koje su preživele nasilje koji finansira Austrijska agencija za razvoj.

Cilj sastanka je unapređenje znanja i veština za procenu i upravljanje bezbednosnim rizicima u situacijama nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima, posebno tokom razvoda braka, poveravanja dece i roditeljstva nakon razvoda. Za smanjenje rizika od ozbiljnog povređivanja ili smrti žena, povećanje nivoa bezbednosti, zdravlja i dobrobiti žena i njihove dece važna je međusektorska saradnja i koordinirano postupanje. Osim toga, učesnici sastanka su imali priliku da razmenjuju iskustva o načinima na koje procenjuju bezbednosne rizike i izrađuju sigurnosne planove za žene izložene nasilju i da diskutuju o postojećoj praksi izricanja hitnih mera zaštite od nasilja u porodici.

Voditeljke sastanka su bile Tanja Ignjatović, psihološkinja i koordinatorka Programa razvoja dobrih praksi u oblasti nasilja u porodici i Vanja Macanović, advokatica i koordinatorka pravnog tima u Autonomnom ženskom centru.

Share this post