Feministički diskusioni kružok u …Iz Kruga – Vojvodina


Žene u crnom i Ženske studije i istraživanja Novi Sad, organizovale su juče od 17 do 20 sati Feministički diskusioni kružok u prostorijama organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA.

Na Feminističkom kružoku, promovisan je dokumentarni film o Svenki Savić, predstavljeno Istraživanje o reproduktivnim i radnim pravima žena u Srbiji i promovisane publikacije Peča i Borbena žalost: političko disidenstvo i Žene u crnom u prevodu na srpski.

Film Svenka u produkciji Grupe za videoaktivizam Žena u crnom i u režiji Fahrudina Kladničanina, snimljen je povodom osamdesetog rođendana i šezdeset godina naučnog rada profesorke doktorke emerite Svenke Savić. Filmom se obeležava njen feministički rad i odaje priznanje doprinosu koji je dala aktivističkoj zajednici. O filmu su govorile učesnice kružoka, a razgovor je moderirala Staša Zajović.

Istraživanje o reproduktivnim i radnim pravima žena u Srbiji predstavili su Anđelija Vučurević, Staša Zajović i profesor doktor Lino Veljak. Rezultati istraživanja upozoravaju na povećan uticaj crkve na stavove žena o reproduktivnim pravima i povezanost radnog zakonodavstva i reproduktivnih prava. Publikaciju su objavile Žene u crnom u septembru 2020. godine.

Fahrudin Kladničanin, autor publikacije Peča, govorio je o tome da je našao inspiraciju za upotrebu biografskog metoda u radovima profesorke doktorke Svenke Savić za uređivanje prikupljenih svedočanstava žena o događajima tokom 1951. godine u Novom Pazaru, kada je donet Zakon o zabrani nošenja zara i feredže, a koje je prikupio tokom petnaest godina. Zatim je pročitao nekoliko odlomaka iz svedočanstava žena.

Na kraju, Staša Zajović je ukratko predstavila publikaciju Borbena žalost: političko disidenstvo i Žene u crnom autorke Athene Atanasju koju je na srpski prevela Ana Imširović.

Feministički diskusioni kružok je prostor za zajedničko promišljanje važnih pitanja koja nas zaokupljaju u cilju uvećanja kolektivne moći i političke snage feminističkog pokreta.

Foto: Maja Tomić

Share this post