…Iz Kruga – Vojvodina organizovala vebinar: Prepoznajmo nasilje nad ženama


Organizacija za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA organizovala je vebinar pod nazivom Prepoznajmo nasilje nad ženama, 26. aprila 2021. godine, od 11 do 13 časova, putem ZOOM aplikacije.

Vebinar je bio namenjen ženama sa mentalnim invaliditetom, Doma za odrasla invalidna lica u Doljevcu. Vebinar je organizovan u saradnji sa predstavnicama Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI – S), Majom Popović i Marijanom Jović.

Sa učesnicama vebinara razgovaralo se o prepoznavanju i vrstama nasilja, životu u ustanovi, prisutnosti nasilja i mehanizmima zaštite od nasilja u ustanovama. Sagovornice su aktivno učestvovale u razgovoru i podelile su njihova iskustva doživljenog nasilja od strane članova porodice, neposrednog okruženja i drugih korisnika u Domu, prepoznavajući fizičko, psihološko i ekonomsko nasilje kao najzastupljenije oblike.

Postoji nekoliko različitih nivoa zaštite od nasilja u institucijama, koji štite njihove korisnike, a to su: interni tim za sprečavanje nasilja, organizacije civilnog društva, SOS telefoni i nezavisne institucije.

Učesnicama vebinara predstavljena je publikacija Nasilje je… u kojoj je na slikovit način predstavljeno šta je nasilje, koji su najčešće zastupljeni oblici nasilja, uz kontakt podatke tima za sprečavanje nasilja u domovima, Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI – S, zaštitnika građana (ombudsmana), poverenika za zaštitu ravnopravnosti i SOS telefona za žene sa invaliditetom koje su izložene nasilju i diskriminaciji Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA.

Share this post