Igrajte kviz u kome svi dobijamo – Udaljite nasilnika!

Category: Novosti

Koalicija ženskih organizacija (Autonomni ženski centar, Osvit Niš, Peščanik Kruševac, …IZ KRUGA – VOJVODINA, Centar za podršku ženama Kikinda, Ženski centar Užice, SOS telefon Vranje) zahteva da se hitno uvede udaljavanje nasilnika iz stana na 14 dana kao mere zaštite žrtava nasilja.

Pozivamo građane i građanke da se pridruže ovom zahtevu tako što će učešćem u KVIZU U KOME SVAKO DOBIJA poslati Ministarstvu unutrašnjih poslova poruku podrške za uvođenje ove mere zaštite.

Autonomni ženski centar je uputio predlog Ministarstvu unutrašnjih poslova, da po uzoru na mnoge evropske zemlje, u Zakon o policiji uvede meru udaljavanja nasilnika iz stana i zabranu kontaktiranja sa žrtvom na 14 dana. Ovu meru bi određivala policija na licu mesta ili najviše 48 sati nakon događaja.

Kada se desi nasilje, u Srbiji uglavnom žene i deca izlaze iz kuće, dok nasilnik koji je jedini odgovoran za nasilje ostaje u zajedničkom domu, ne snoseći posledice za svoje ponašanje. Za to vreme žena sa decom boravi u oskudnom ili nebezbednom prostoru, menja dotadašnji način života, deca menjaju okruženje i školu. Boravak u sigurnoj kući je vremenski ograničen i uglavnom nedovoljan da se žena osnaži, pronađe mesto gde će živeti sa decom, posao i reši druga životna pitanja, zbog čega se neretko vraća nasilniku.

Predlog se oslanja na Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, član 52 – Hitne mere zaštite. Ovaj član obavezuje države da preduzmu neophodne mere da nadležni odgani u situaciji neposredne opasnosti imaju mandat da izdaju nalog učiniocu nasilja da napusti mesto stanovanja žrtve u dovoljnom vremenskom periodu i da mu zabrane da kontaktira žrtvu. Istovremeno, to je i preporuka Komiteta Ujedinjenih nacija za eliminaciju diskriminacije žena data jula 2013. Republici Srbiji u vezi sa nasiljem prema ženama.

Ovakvo ovlašćenje policije je prvi put uvedeno 1996. godine u Austriji, nakon čega su međunarodna tela proglasila taj model dobrom praksom koju treba da prate i ostale države. Mnoge evropske države su usvojile slično zakonodavno rešenje (Nemačka, Švajcarska, Slovenija…).
Pored toga što je pravednija, opcija u kojoj nasilnik napušta kuću je jeftinija za državu, jer smanjuje troškove, kao što je plaćanje boravka u sigurnoj kući.

Podržite se zahtev Koalicije ženskih organizacija učešćem u KVIZU U KOME SVAKO DOBIJE putem sajta Potpisujem.org.

Share this post