…IZ KRUGA – VOJVODINA na konferenciji o seksualnom nasilju nad ženama


Predstavnica …IZ KRUGA – VOJVODINA, Ivana Zelić, govorila je na konferenciji Borba protiv seksualnog nasilja nad ženama – unapređenje pravnog okvira i postupanja. Konferencija je održana 27. i 28. oktobra u Beogradu, Palata Srbija

Konferenciju su organizovali Ministarstvo pravde Republike Srbije, Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije i Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopavnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN WOMEN).

Konferencija je održana u cilju poboljšanja okvira za delovanje u slučajevima nasilja nad ženama, kroz unapređenje zakonodavnog okvira i usklađiavnje sa međunarodnim obavezama, kao i kroz razvoj dijaloga među relevantnim akterima.

Drugog dana konferencije, Ivana Zelić govorila je o položaju žena sa invaliditetom koje su preživele seksualno nasilje i uticaju propisa na praksu u slučajevima seksualnog nasilja.

Iako je socijalna i zakonodavna reforma promenila pojedine stavove o osobama sa invaliditetom, ova zajednica se i dalje suočava sa predrasudama, stereotipima i diskriminacijom. Žene sa invaliditetom se smatraju fizički i emocionalno slabim ili intelektualno nekompetentnim, zbog čega se nalaze u povećanom riziku od seksualnog nasilja. Žene sa invaliditetom ponekad zavise od svakodnevne asistencije drugih ljudi, što može da poveća ranjivost i izloženost seksualnom nasilju – rekla je Ivana Zelić.

Biljana Delić, Slobodan Josimović, Ivana Zelić i Snežana Knežević

Ivana Zelić, dala je preporuke za unapređenje položaja žena sa invaliditetom koje su preživele seksualno nasilje. Preporuke se odnose na obezbeđivanje različitih kanala prijavljivanja nasilja (telefon, mejl, SMS, društvene mreže), smanjenje finansijske zavisnosti žena sa invaliditetom, razumevanje osnovnih informacija o seksualnom nasilju, održavanje treninga o zdravoj seksualnosti i reproduktivnim pravima, smanjenje izolacije i dostupnost usluga podrške i zaštite.

Na konferenciji su govorili predstavnici Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Ministarstva pravde, Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost  i osnaživanje žena u Srbiji (UN WOMEN), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, kao i predstavnici pravosuđa i civilnog sektora.

Foto: Piroshki Photography

Share this post