IZ KRUGA VOJVODINA na obuci o preduslovima za uključivanje osoba sa invaliditetom

Category: Novosti Tags:

Predstavnice IZ KRUGA VOJVDOINA, Svjetlana Timotić i Veronika Mitro, učestvovale su na uvodnoj obuci o preduslovima za uključivanje osoba sa invaliditetom koja je održana od 7. do 10. novembra 2022. godine u Vršcu i 22. novembra 2022. godine onlajn.

Obuka je deo pripremne faze zajedničkog UN projekta podržanog od strane UN Partnerstva za prava osoba sa invaliditetom (UNPRPD), koji se realizuje u partnerstvu sa 6 agencija Ujedinjenih nacija (UN WOMEN, UNDP, ILO, UNICEF, UNFPA i OHCHR), Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom.

Učesnici obuke su imali priliku da se bolje upoznaju sa implementacijom UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i Ciljevima održivog razvoja, kao i preduslovima za uključivanje osoba sa invaliditetom u javne politike i donošenje sistemskih promena na nacionalnom nivou. Na obuci su učestvovali predstavnici Tima Ujedinjenih nacija u Srbiji, državnih institucija i organizacija osoba sa invaliditetom i drugi akteri značajni za realizaciju projekta.

Fotografija: UN WOMEN Srbija

Share this post