IZ KRUGA VOJVODINA na sastanku o pristupačnosti u Valjevu


Predstavnice Organizacije IZ KRUGA VOJVODINA, Ivana Zelić i Miladinka Mijatović, učestvovale su na sastanku u zajednici na temu pristupačnosti koji je organizovao Evropski pokret u Srbiji – Valjevo 11. marta 2022. godine u Muzeju zavičajnih pisaca u Valjevu.

Evropski pokret u Srbiji – Valjevo je na sastanku okupio zainteresovane predstavnike lokalne zajednice na kojem su predstavljeni rezultati istraživanja o pristupačnosti javnog prostora u Valjevu i razmotrene mogućnosti za njegovo unapređenje. Sastanku su prisustvovali predstavnici udruženja građana i javnih ustanova: Društva za multiplu sklerozu Kolubarskog okruga, Međuopštinske organizacije civilnih invalida rata, Udruženja slepih i slabovidih grada Valjeva, Udruženja Karitas Valjevo, Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja – filijala Valjevo, Tehničke i poljoprivredne škole i Osnovne škole Nada Purić.

Sastanak i istraživanje o pristupačnosti su deo projekta Akcija javnog zagovaranja unapređenja pristupačnog okruženja u Valjevu – Ka univerzalnom dizajnu, koji Evropski pokret u Srbiji – Valjevo sprovodi u partnerstvu sa Organizacijom za podršku ženama sa invaliditetom IZ KRUGA VOJVODINA. Na osnovu istraživanja Stavovi i percepcija građana Valjeva o pristupačnosti javnog prostora i javnih usluga, sačinjen je Izveštaj o primeni pravilnika o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starijim osobama u Valjevu koji će uskoro biti javno dostupni.

Projekat je deo Programa podrške javnom zagovaranju Istraži – Osnaži koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag Fondacija. Projekat se realizuje u cilju davanja doprinosa u stvaranju pristupačnog i inkluzivnog okruženja u Valjevu u kojem će svi imati mogućnost da ostvare svoja prava i potrebe u svakodnevnom životu. Aktivnosti projekta su usmerene na stvaranje promena lokalne javne politike koja se odnosi na pristupačnost javnog prostora.

Ivana Zelić, predstavila je aktivnosti na unapređenju pristupačnosti institucija i usluga za žene sa invaliditetom koje je realizovala Organizacija IZ KRUGA VOJVODINA i naglasila da su pristupačne usluge preduslov ostvarivanja ljudskih prava osoba sa invaliditetom.

S obzirom na to da Organizacija IZ KRUGA VOJVODINA pruža podršku ženama sa različitim vrstama invaliditeta za nas je važno ne samo da usluga koju neka institucija pruža bude arhitektonski pristupačna i tako dostupna osobama sa fizičkim invaliditetom, već je neophodno da je ona i informacijski i komunikacijski pristupačna, zbog žena koje ne čuju, ne vide ili koje otežano govore – rekla je Ivana Zelić.

Saradnica na projektu Akcija javnog zagovaranja unapređenja pristupačnog okruženja u Valjevu – Ka univerzalnom dizajnu, Svetlana Janković Beljanski, predstavila je rezultate istraživanja javnog mnjenja o pristupačnosti javnih površina i izveštaj o primeni pravilnika o standardima pristupanosti. Istakla je da je izveštaj veliki broj objekata negativno ocenio, ali da su prisutni i pozitivni primeri pristupačnih javnih površina poput ulaza u zgradu Gradske uprave, pojedini pešački prelazi, Dom zdravlja i autobuska stanica. Navela je da građani Valjeva žele uređenija parking mesta, opremljenost grada sa više javih parkinga i garaža, zelenih površina za šetanje, ivičnjake i trotoare po kojima će ljudi moći bezbedno da se kreću i pristupačnost javnih objekata.

Važno je i dalje raditi na unapređenju pristupačnosti za sve ljude, da bismo svi bili jednaki i imali ista prava. Zbog toga je uvođenje koncepta univerzalnog dizajna veoma značajno u Valjevu. Od Gradske uprave očekujemo da adekvatno primenjuje zakonske propise i usvojene planove i da se arhitektonske barijere postepeno uklanjaju – rekla je Svetlana Janković Beljanski.

Moderator sastanka bio je Vladimir Pantić, koordinator projekta.

Nakon izlaganja učesnica prikazani su filmovi Grad (je)za ljude, Od problema do rešenja i Pristupačnost usluga zaštite od nasilja za žene sa invaliditetom.

Foto: Evropski pokret u Srbiji – Valjevo

Share this post