Sastanak liderki beogradske i novosadske organizacije …Iz Kruga

Category: Novosti

U utorak, 12. maja 2015. godine u prostorijama …IZ KRUGA – VOJVODINA održan je sastanak liderki beogradske i novosadske organizacije …IZ KRUGA. Liderke, Lepojka Čarević Mitanovski (…IZ KRUGA – Beograd i Mreža …IZ KRUGA – Srbija) i Svjetlana Timotić (…IZ KRUGA – VOJVODINA), kao i prethodnih godina, nastavljaju sa uspešnom politikom zastupanja prava žena sa invaliditetom, po čemu je Mreža …IZ KRUGA prepoznatljiva unutar ženskog pokreta. Pored liderki, sastanku je iz …IZ KRUGA – Beograd prisustvovale Snežana Mađerčić, sekretarka; i …IZ KRUGA – VOJVODINA – Ivana Nikolić, koordinatorka SOS službe i Marijana Čanak, organizatorka programskih aktivnosti, koja je vodila zapisnik.

Izdvajamo najvažnije teme koje su na sastanku diskutovane:

LICENCIRANJE

Organizacija …IZ KRUGA – Beograd akreditovala je Osnovni paket obuke za rad na SOS telefonu sa ženama sa invaliditetom koje imaju iskustvo nasilja u Republičkom zavodu za socijlnu zaštitu. Saradnice na SOS telefonu iz različitih organizacija mogu se licencirati, odnosno dobiti status stručne radnice za rad na SOS telefonu sa ženama sa invaliditetotom koje doživljavaju nasilje kada uspešno završe ovaj program. Ovaj paket obuke …IZ KRUGA – Beograd može ustupiti i drugim organizacijama Mreže …IZ KRUGA – Srbija. Na sastanku je odlučeno da organizacije …IZ KRUGA – Beograd i …IZ KRUGA – VOJVODINA potpišu sporazum o saradnji kojim bi beogradska organizacija ustupila paket obuke novosadskoj organizaciji.

Pitanje licenciranja je značajno i zbog uspostavljanja Nacionalnog SOS telefona koji neće moći da radi sve dok sve organizacije članice Mreže Žene protiv nasilja ne budu licencirane (najkasnije do 2017. godine). Procedura licenciranja organizacije zahteva sveobuhvatnu dokumentaciju…: pravilnike (o radu, o zaštiti zdravlja radnika), plan o kontinuiranoj edukaciji zaposlenih… Lepojka Čerević Mitanovski je već pripremila veći deo potrebne dokumentacije za licenciranje …IZ KRUGA – Beograd, dok tim …IZ KRUGA – VOJVODINA tek proučava Uputstvo za pripremu dokumentacije i izradu elaborata za licenciranje.

TRENING ZA TRENERICE ZA RODNO ZASNOVANO NASILJE

Razmatrane su mogućnosti za osnaživanja timova u organizacijama članicama Mreže …IZ KRUGA – Srbija u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu kroz stvaranje trenerskog tima koji će biti u mogućnosti da nudi trening za trenerice aktiviskinjama u drugim organizacijma osoba sa invaliditetom. Za sada je samo Ivana Nikolić, koordinatorka SOS službe …IZ KRUGA – VOJVODINA, završila trening za trenere za rodno zasnovano nasilje, ali Lepojka Čarević Mitanovski procenjuje da je taj trening ne kvalifikuje da trenira timove u organizacijama članicama Mreže …IZ KRUGA – Srbija. Dogovoreno je da će svi razmisliti o potencijalnim kvalifikovanim trenerkama i mogućnostima da se trening za trenerice za rodno zasnovano nasilje organizuje u organizacijama članicama Mreže …IZ KRUGA – Srbija.

NEDELJA ŽENA SA INVALIDITETOM

Saradnice …IZ KRUGA – VOJVODINA su prihvaitle predlog Lepojke Čarević Mitanovski da se ove godine u Nedelji žena sa invaliditetom organizuju akciju zagovaranja za povećanje kazni za silovanje u Krivičnom zakoniku.

Za Mrežu …IZ KRUGA – Srbija ova izmena u Krivičnom zakoniku je važna jer žene sa invaliditetom u značajnom broju doživljavaju seksualno zlostavljanje, a trenutne kazne za silovanje kreću se u rasponu od tri do dvanaest godina; za obljubu nad tzv. nemoćnim licem određuje se kazna od dve do deset godina.

Cilj je da se tokom Nedelje žena sa invaliditetom prikupi 15.000 potpisa građanki i građana da bi izmena Krivičnog zakonika o seksualnom nasilju dospela na skupštinsko glasnje. Pre akcije je potrebno pozabaviti se analizom trenutnog stanja i što češće činiti javnim prikupljene podatke. Sama akcija realizovaće se kroz organizovanje uličnih akcija i onlajn kampanje.

S obzirom na značaj odabrane teme za Nedelju žena sa invaliditetom, predstavnice beogradske i novosadske organizacije …IZ KRUGA očekuju da će inicijativu Mreže …IZ KRUGA – Srbija prepoznati i podržati mnogobrojne ženske organizacije, kao i organizacije za podršku osobama sa invaliditetom, mediji i građanstvo.

BAZA PODATAKA KORISNIKA USLUGA

Dogovoreno je da se baza podataka korisnica usluga svih organizacija članica Mreže …IZ KRUGA – Srbija prijavi kod Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Nakon ove procedure, biće moguće formirati jedinstvenu bazu podataka na nivou Mreže …IZ KRUGA – Srbija.

MEDIJSKA SARADNJA

Rrazmatrane su mogućnosti saradnje dveju organizacija u smislu razmene tekstova između Magazina o ženama sa invaliditetom IskrA koji izdaje …IZ KRUGA – Beograd i elektronskog medija Portala o invalidnosti koji izdaje …IZ KRUGA – VOJVODINA. U oba medija aktuelne su teme majčinstva (životna iskustva majki sa invaliditetom ili majki dece sa invaliditetom), kao i tema seksualnost žena sa invaliditetom. Urednički tim oba medija razmisliće i najkasnije za deset dana predložiti model saradnje.

Share this post