Obeležavanje 18. maja, Dana sećanja na žene žrtve nasilja

Category: Novosti Tags: , ,

Dan sećanja na žene žrtve nasilja ove godine u Srbiji obeležen je po prvi put. Organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA sprovela je akciju na Trgu slobode u Novom Sadu. Istog dana aktivnosti povodom Dana sećanja na žene žrtve nasilja organizovane su u Užicu, Kruševcu, Tutinu, Leskovcu, Kraljevu, Beogradu i drugim mestima. Tom prilikom postavljena je instalacija koja privatni prostor doma prikazuje kao najnesigurnije mesto i mesto ubistva.

Od početka ove godine u Srbiji u porodično-partnerskom kontekstu ubijeno je najmanje 20 žena.

Foto: Maja Tomić

O Danu sećanja na žene žrtve nasilja

Vlada Republike Srbije je 2017. godine 18. maj proglasila Danom sećanja na žene žrtve nasilja nakon što je, na inicijativu Mreže „Žene protiv nasilja” i uz podršku 32 organizacije civilnog društva, peticiju potpisalo više od 8.000 građanki i građana Srbije tokom akcije sprovedene 25 gradova i opština. Akcija zagovaranja ideje da se jedan ovakav dan proglasi organizovana je kako bi se javnost, ali i nadležne institucije, stalno podsećale na rizik od femicida i njegove posledice, naročito nakon što je u periodu od 16. do 18. maja 2015. godine tokom 72 sata u Srbiji ubijeno sedam žena. Uz članove porodica i prijatelje žrtava femicida, kao i građanke i građane koji su im pružili podršku, peticiju za proglašavanje ovog Dana potpisale su i brojne ličnosti iz društvenog i političkog života, uključujući i predstavnike nezavnisnih institucija za zaštitu ljudskih prava. Potpisnici peticije jedinstvenog su stava da je sećanje na žene koje više nisu među nama ujedno i opomena da nepostupanje ili pogrešno postupanje nadležnih institucija u slučajevima rodno zasnovanog nasilja žene plaćaju svojim životima.

Nijedna žena manje – Pregled izveštaja nastalih u okviru projekta Ustani za žene čiji se glas više ne čuje – ka efikasnijem utvrđivanju bezbednosnih rizika u cilju sprečavanja femicida

Foto: Csilla Dávid

 

Share this post