Predstavnice Imkaan u poseti organizaciji …IZ KRUGA – VOJVODINA

Category: Novosti Tags: , , , , ,

Predstavnice britanske organizacije Imkaan, Neha Kagal i Leah Cowan, su 15. novembra 2017. provele dva sata u razgovoru sa predstavnicama organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA.

Imkaan je britanske krovna organizacija  koja ima članice širom Velike Britanije i bavi se pitanjima crnih žena, žena iz manjinskih zajednica i zaustavljanjem nasilja nad ženama i devojčicama u različitim segmentima: nasilje u porodici, prinudni brakovi, seksualno nasilje, zločin iz časti i sl. Imkaan je tim koji radi na međunarodnom, nacionalnom i lokalnom nivou, putem istraživanja, strateškog zastupanja i treninga.

Poseta predstavnica organizacije Imkaan je aktivnost u okviru trogodišnjeg programa ’Primena normi, promena svesti’ koji finansira Evropska unija i implementira UN WOMEN u cilju suzbijanja rodno zasnovane diskriminacije i nasilja nad ženama u Zapadnom Balkanu i Turskoj sa posebnim fokusom na najranjivije grupe žena.

U okviru programa Imkaan radi sa UN WOMEN na podršci osnivanju Regionalne ekspertske radne grupe za intersekcijsku diskriminaciju i nasilje nad ženama. Regionalna ekspertska radna grupa će pružiti jedinstvenu priliku ženskim organizacijama iz regiona Zapadnog Balkana i Turske da pregovaraju sa širokim spektrom ključnih aktera, uključujući  i UN i Savet Evrope, o pitanjima reformi zakona i razvoja politika.

Oganizacija Imkaan posećuje ženske organizacije koje za ciljnu grupu imaju višestuko diskriminisane grupe žena i deluju u državama Zapadnog Balkana i Turskoj kako bi bolje razumeli postojeće pristupe, potrebe i iskustva različitih zajednica ugroženih višestrukim, intersekcijskim  oblicima ranjivosti i marginalizacije, praznine i prepreke za pružanje podrške, kao i tipove problema i grupe stanovništva kojima ženske organizacije pružaju podršku.

Leah Cowan, Svjetlana Timotić, Veronika Mitro, Neha Kagal

Share this post