IZ KRUGA VOJVODINA se priključila lokalnoj koaliciji za unapređenje rada i zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Category: Novosti Tags: ,

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije je 6. oktobra 2023. u prostorijama IZ KRUGA VOJVODINA u Novom Sadu organizovao  sastanak za osnivanje lokalne koalicije.

Na sastanku su, pored predstavnika Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije i Karitasa Novi Sad, Memorandum o saradnji na unapređenju politika i prava osoba sa invaliditetom u procesu rada i zapošljavanja  potpisale i predstavnice udruženja IZ KRUGA VOJVODINA, Svetionik u plavom, Društvo za podršku osobama sa autizmom Grada Novog Sada i Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom.

Potpisnici ovim Memorandumom uspostavljaju dugoročnu saradnju u Gradu Novom Sadu radi stvaranja uslova za ravnopravno uključivanje osoba sa invaliditetom na tržište rada i unapređenje prava osoba sa invaliditetom u procesu rada i zapošljavanja.

Cilj saradnje je doprinos sprovođenju aktivnih mera i politika zapošljavanja osoba sa invaliditetom i sprovođenje Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, kroz proaktivno praćenje lokalnih politika i prava osoba sa invaliditetom u procesu rada i zapošljavanja.

Osnovna oblast saradnje organizacija potpisnica Memorandume je ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom na ravnopravnoj osnovi, uključujući i jednak pristup zapošljavanju i radnom okruženje koje je otvoreno, inkluzivno i dostupno osobama sa invaliditetom, a saradnju koordinira Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom.

Budući da će predstavnici lokalnih samouprava i Nacionalne služne za zapošljavanje imati ulogu posmatrača i aktivnog učesnika u davanju smernica za unapređenje politika i procedura u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom, sastanku je prisustvovao i v.d. načelnik Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Novog Sada, Nikola Krstić, koji je prisutnima predstavio aktuelne aktivnosti uprave kojom rukovodi.

Osnivanje lokalnih koalicija je aktivnosti projekta Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom finansijski podržava Američka agencija za međunarodni razvoj – USAID a sprovodi Forum mladih sa invaliditetom u partnerstvu sa Karitas Srbije, Fondacija Ana i Vlade Divac, Smart Kolektiv i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije.

Share this post