Svjetlana Timotić među dobitnicama Memorijalne nagrade Suzan Tredvel


Svjetlana Timotić, izvršna direktorka IZ KRUGA VOJVODINA je jedna od šesnaest feminističkih aktivistkinja iz Evrope dobitnica Memorijalne nagrade Suzan Tredvel.

Nagradu je pokrenuo Mediteranski ženski fond u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo u znak sećanja na Suzan Tredvel.

Suzan Tredvel je u potpunosti bila posvećena intersekcionalnom i antirasističkom feminističkom pokretu. Na različitim pozicijama koje je Suzan Tredvel obavljala u Fondaciji otvoreno društvo, uvek je obraćala posebnu pažnju na braniteljke ljudskih prava žena, migranata i LGBTIQ+ zajednica, i činila je sve što je u njenoj moći da ih podrži u njihovim stremljenjima.

Memorijalna nagrada Suzan Tredvel je način da se ukaže na doprinos feminiskičkom pokretu svake dobitnice zasebno i da im se zahvali za njihove nemerljive napore u odbrani ženskih ljudskih prava u svojim državama. Nagrada je novčana, zamišljena kao lično priznanje za napore i dostignuća svake pojedinačne dobitnice i vredna je 9.900 evra.

Za Memorijalnu nagradu Suzan Tredvel izabrano je 16 feminisktičkih aktivistkinja i liderki iz različitih država Evrope, po tri aktiviskinje iz Francuske i Poljske, po dve iz Italije i Španije, i po jedna aktivistkinja iz Ukrajine, Nemačke, Jermenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.

Svečana ceremonija dodele nagrade Suzan Tredvel održana je 26. juna 2024. na jednoiposatnom onlajn sastanku sa početkom u 16:00 sati. Na svečanoj ceremoniji je predstavljena inicijativu za dodelu Memorijalne nagrade Suzan Tredvel Mediteranskog ženskog fonda i Fondacije za otvoreno društvo, a zatim su se u nekoliko reči predstavile i sve dobitnice.

Share this post