…Iz Kruga – Vojvodina učestvovala na sastanku Un Women: Primena normi, promena svesti – 2 faza

Category: Novosti Tags:

Izvršna direktorka Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, Svjetlana Timotić, učestvovala je na sastanku Upravnog odbora regionalnog programa UN WOMEN: Ukidanje nasilja nad ženama na zapadnom Balkanu i Turskoj: Primena normi, promena svesti – 2 faza. Sastanak je održan, 26. februara 2021. godine od 9 do 11:15 časova, putem Zoom aplikacije.

Sastankom su okupljeni svi programski partneri koji su predstavili ključne prekretnice, izazove i rezultate postignute tokom prethodne godine. 

Sastanak je otvorila Genoveva Ruiz Calavera, direktorka za zapadni Balkan ispred Generalnog direktorata za evropsku susedsku politiku i pregovore o proširenju, a zatim se obrtaila Alia El-Yassir, regionalna direktorka za UN WOMEN za Evropu i Centralnu Aziju, potom predstavnici vlade, organizacija civilnog društva i programski partneri širom zapadnog Balkana i Turske.

Svjetlana Timotić govorila je na temu Izazova i napretka u sprečavanju i rešavanju nasilja nad ženama u kontekstu kovid pandemije, sa fokusom na projektne aktivnosti koje Organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA realizuje.

Tri ključna izazova u kontekstu kovid pandemije usmeravala su naš rad na unapređenju usluga zaštite žena sa invaliditetom od nasilja: Dugotrajno zatvaranje u kuće i institucije i druga ograničenja kretanja umanjila su mogućnost žena sa invaliditetom izloženih nasilju na samostalan život. Izolacija ih je posredno psihički i fizički oslabila, intenzivirajući strah za sopstvenu sigurnost, jer su bez dostupne uobičajene podrške još manje u mogućnosti da izbegavaju nasilje i ostvare adekvatnu podršku. Nedostatak informacija u pristupačnim formatima uz stalne izmene režima rada nadležnih tela i institucija koje postupaju u situacijama nasilja u porodici, uz ograničavanje inače ograničenog seta komunikacijskih kanala putem kojih pružaju usluge (često samo telefonom koji je uglavnom zauzet) čini usluge i institucije još manje dostupnim za žene sa invaliditetom izložene nasilju.

Ograničavanje broja osoba koje se mogu okupiti na jednom mestu, uz minimiziranje odlazaka saradnica u druge sredine i poštovanje mera zaštite, zahteva posebnu organizaciju i jačanje kapaciteta aktivistkinja sa invaliditetom za onlajn funkcionisanje. Izazove smo prevazilazile tako što smo u svih deset opština u kojima realizujemo aktivosti u ovom projektnom periodu maksimalno intenzivirale usluge usmerene na osnaživanje žena sa invaliditetom, kao i produkciju informativnog materijala na lako razumljivom jeziku i u različitim formativa (štampane brošure, audio-video zapisi). Aktivnosti na podizanju kapaciteta pružalaca usluga organizujemo u malim onlajn grupama uz intenzivnu saradnju sa loklanim organizacijama osoba sa invaliditetom i aktivnistkinjama sa invaliditetom iz ciljnih opština čije smo kapacitete za onlajn aktivizam unapredile – rekla je Svjetlana Timotić.

U diskusiji su takođe učestvovali predstavnici institucija i organizacija iz regiona: Gordana Gavrilović, savetnica potpredsednika vlade, ispred Koordinacionog tela za ravnopravnost polova iz Srbije, Samra Filipović Hadžiabdić, direktorka Agencije za ravnopravnost polova iz Bosne i Hercegovine, Aferdita Prroni ispred Centra za ljudska prava u demokratiji iz Albanije.

Učesnici očekuju da će prvi sastanak Upravnog odbora programa nastaviti da neguje saradnju u sprečavanju i okončanju nasilja nad ženama na regionalnom i državnom nivou.

Share this post