IZ KRUGA VOJVODINA održala obuku o prevenciji nasilja nad ženama


Ivana Zelić, koordinatorka SOS službe IZ KRUGA VOJVODINA i Miladinka Mijatović, konsultantkinja na SOS telefonu, održale su obuku Prevencija nasilja nad ženama, 30. novembra 2022. godine u prostorijama Omladinskog saveza udruženja OPENS.

Obuka je održana u okviru Kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama za članice Sazvežđa podrške (neformalne mreže 14 organizacija i institucija iz Novog Sada koje rade na unapređenju mentalnog zdravlja mladih, pružanjem besplatnih usluga psihosocijalne podrške). Cilj obuke je podizanje svesti o prepoznavanju rodno zasnovanog i partnerskog nasilja, upoznavanje sa smernicama za postupanje u radu sa ženama koje su izložene nasilju i informisanje o dostupnim službama podrške ženama u situaciji nasilja.

Voditeljke obuke su govorile o prepoznavanju i vrstama nasilja nad ženama, principima u radu sa ženama koje su preživele nasilje, proceni rizika od nasilja, sigurnosnom planu zaštite žena od nasilja u porodici, preporukama za razgovor sa ženama koje su izložene nasilju, načinima prijavljivanja nasilja i dostupnim službama podrške u zajednici kojima se mogu obratiti za pomoć.

Učesnice obuke su posebno istakle važnost procene rizika od nasilja i izrade sigurnosnog plana za zaštitu žena od nasilja u porodici i naglasile su neophodnost godišnjeg organizovanja obuke za nove volonterke i volontere Sazvežđa podrške.

Na obuci su učestvovale predstavnice: Novosadskog humanitarnog centra (NSHC), SOS Ženskog centra, Grupe IZAĐI, Udruženja Patrija, EDIT centra, Savetovališta Pričajmo kod kuće i OPENS-a.

Share this post