Pružene usluge Info centra za osobe s invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA u prvoj polovini 2021.

Category: Novosti Tags:

Organizaciji za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA u okviru usluge Info centra, u periodu od 1. januara do 30. juna 2021. godine, upućeno je ukupno 56 poziva od strane 50 korisnika.

Primetan je porast broja poziva u prvoj polovini 2021. godine u odnosu na isti period prošle godine. Povećanju broja poziva doprinela je veća promocija rada Organizacije i Info centra u medijima i na društvenim mrežama, kao i realizacija mnogobrojnih aktivnosti u Vojvodini, ali i u drugim gradovima širom Srbije.

Info centar pruža tačne i pravovremene informacije osobama sa invaliditetom, članovima njihovih porodica i zainteresovanoj javnosti o pravima, servisima i uslugama podrške iz oblasti invalidnosti.

U prvih šest meseci 2021. godine za usluge informisanja Organizaciji se obratilo 36 žena, od kojih 22 ima neki oblik invaliditeta: najčešće fizički (17), a zatim senzorni, mentalni ili hronično oboljenje. …IZ KRUGA – VOJVODINA je ženska organizacija, zbog čega je više prepoznata među ženama sa invaliditetom koje joj ukazuju veliko poverenje, ali nisu retki ni pozivi žena i muškaraca bez invaliditeta koji se obraćaju Info centru kako bi se informisali o pravima svojih roditelja, dece sa invaliditetom ili drugih članova porodice koji imaju invaliditet.

Sudeći po pozivima, muškarci i žene sa invaliditetom mahom se suočavaju sa sličnim izazovima na planu pristupačnih informacija i ostvarivanja prava. Najčešći razlozi njihovog obraćanja su informisanje o pravima iz oblasti socijalne zaštite (uslovi za ostvarivanje prava na socijalnu pomoć, obezbeđivanje personalne asistencije, ostvarivanje beneficija), penzijsko – invalidskog osiguranja (ostvarivanje prava na invalidsku penziju, prava na pomoć i negu drugog lica, naknade za telesno oštećenje, informisanje o uslovima zapošljavanja osoba sa invaliditetom) i zdravstvene zaštite (informisanje o vakcinaciji i zakazivanje ginekoloških pregleda).

Korisnici usluga najčešće se javljaju putem telefona (49), a u manjoj meri putem poruka (fejsbuk, mejl, viber i instagram). Komunikacija putem telefona još uvek je za većinu korisnika najefikasniji način dobijanja brzih i pouzdanih informacija, naročito kada je reč o starijim korisnicima koji u manjoj meri koriste internet i savremene tehnologije.

Za vreme pandemije korona virusa, Info centar obezbeđivao je dodatne informacije starijim osobama i osobama sa invaliditetom koje nisu bile obaveštene o lokacijama punktova za vakcinaciju, kao ni o njihovoj pristupačnosti. Korisnicima je ujedno bila potrebna podrška prilikom onlajn prijavljivanja za jednokratnu pomoć države.

Info centar je često prva karika u lancu podrške, jer korisnicima daje obaveštenja o drugim službama i institucijama i upućuje ih na njihov rad (psihološka podrška, pravna pomoć, centar za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, gerontološki centar, Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje, centri za socijalni rad, domovi zdravlja, pokrajinski zaštitnik građana, druge organizacije i institucije).

Najveći broj poziva upućen je iz gradova (46) što potvrđuje da osobe s invaliditetom iz ruralnih sredina ne samo da ne raspolažu pristupačnim informacijama, nego su im nepristupačni i sami izvori podrške. Pored velikog broja poziva širom Vojvodine (iz Novog Sada, Inđije, Temerina, Vrbasa, Kaća, Ratkova, Čortanovaca, Žarkovca), zabeleženi su pozivi iz različitih delova Srbije (iz Beograda, Smedereva, Užica, Vranja i Leskovca).

Usluge Info centra Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA dostupne su korisnicima svakog radnog dana od 9 do 16 časova pozivom na broj 066/447 – 040 (poziv, viber, SMS) ili mejlom na adresu office@izkrugavojvodina.org

Rad Info centra Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINAu prvoj polovini 2021. podržale su holandska fondacija Mama CashRekonstrukcija ženski fond.

Share this post