Predstavnice projekta Age+ u poseti IZ KRUGA VOJVODINA

Category: Novosti Tags: , ,

Pedstavnice organizacija koje sprovode projekat Izgradnja zajednica prilagođenih starijima kroz međugeneracijsku akciju (Age+) posetile su 10.11.2023. IZ KRUGA VOJVODINA sa ciljem da predstave aktivnosti koje sprovode za starije osobe i upoznaju se sa trenutnim aktivnostima IZ KRUGA VOJVODINA i problemima starijih osoba sa invaliditetom.

Na susretu su učestvovale Katharina Pliskal, menadžerka projekta Age+ ispred austrijske organizacije Volkshilfe Solidaritat, Danijela Korać-Mandić i Mira Novaković Ilić ispred Novosadskog humanitarnog centra i Tatjana Stojšić Petković, Svjetlana Timotić i Veronika Mitro ispred IZ KRUGA VOJVODINA.

Gošće su informisale da je Projekat Age+ regionalni trogodišnji projekat podrške starijim osobama koji za cilj ima dobrobit i socijalnu uključenost osoba starijih od 65 godina. U fokusu je razvoj zajednica prilagođenih starima, uz međugeneracijsku solidarnost i ostvarivanje prava i potrebe starijih ljudi, ali i ponudu različitih kurseva i projekata zajednice kao što su ekskurzije ili zajedničko baštovanstvo. Nosilac projekta je austrijska organizacija Volkshilfe Solidarität, a lokalni partneri su TARA International Consulting iz Novog Sada, Novosadski humanitarni centar i Syri i Vizionit iz Peći.

Predstavnice IZ KRUGA VOJVODINA su predstavile specijalizovane usluge podrške ženama sa i bez invaliditeta izloženim nasilju, info centar za osobe sa invaliditetom, zakazivanje ginekoloških pregleda i informisale o učešću starijih žena i muškaraca kao korisnika. Predstavile su i aktivnosti zagovaranja koje sprovode u oblasti zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava žena invaliditetom, obrazovne aktivnosti za žene sa invaliditetom u zajednici i institucijama, kao i za institucionalne i vaninstitucionalne pružaoce usluga.

Učesnice sastanka predstavile su primere uključivanja starijih osoba sa invaliditeotm u svoje aktivnosti i  diskutovale načine prevazilaženja arhitektonske i komunikacijske nepristupačnosti koja otežava i poskupljuje uključivanja starijih osoba sa invaliditetom u aktivnosti u zajednici. Zaključile su da će se i dalje zalagati da obezbede mesto i za starije osobe sa invaliditetom u aktivnostima koje će sprovoditi.

Share this post