…Iz Kruga – Vojvodina učestvovala na vebinaru Sprečavanje nasilja prema ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama


Koordinatorka SOS službe, Ivana Zelić, i konsultantkinja na SOS telefonu, Miladinka Mijatović, učestvovale su na dvodnevnom vebinaru Sprečavanje nasilja prema ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama. Vebinar je održan 23. i 24. marta 2021. godine, od 11 do 14:30 časova, putem Zoom aplikacije.

Organizator vebinara je FemPlatz, u okviru projekta Pristupačnost usluga ženama sa invaliditetom koje su preživele nasilje u rezidencijalnim ustanovama, koji realizuje u partnerstvu sa Inicijativom za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI – S, a uz podršku Fonda Ujedinjenih nacija za suzbijanje nasilja nad ženama.

Teme vebinara bile su položaj žena sa mentalnim invaliditetom u rezidencijalnim i psihijatrijskim ustanovama, specifični oblici nasilja nad njima i postojeći mehanizmi zaštite.

Ivana Zelić, ispred Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, govorila je o seksualnim i reproduktivim pravima i zdravlju žena sa invaliditetom i uslugama podrške ženama koje su u situaciji nasilja, principima u radu i iskustvima iz prakse.

Žene sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama preživljavaju različite oblike nasilja, od verbalnog preko fizičkog, od strane drugih korisnika i zaposlenih, do seksualnog nasilja i grubog kršenja reproduktivnih prava. Svaki oblik nasilja nad ženama je neprihvatljiv, uključujući i nasilje nad ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim i psihijatrijskim ustanovama, koje su nevidljive u društvu, a izložene su različitim oblicima nasilja – kaže Ivana Zelić.

Foto: Učesnice vebinara

Dr Kosana Beker iz FemPlatz-a predstavila je oblike i manifestacije nasilja prema ženama sa invaliditetom u ustanovama socijalne zaštite, dok je Marijana Jović ispred Ženske mirovne grupe govorila o položaju žena sa invaliditetom u ustanovama socijalne zaštite tokom pandemije i načinima podrške.

U okviru ovog projekta partnerske organizacije fokusiraju se na zabranu i sprečavanje davanja kontracepcije bez informisanog pristanka, zabranu prinudnog abortusa i zaštitu seksualnih i reproduktivnih prava žena sa mentalnim invaliditetom. Primarne korisnice su žene sa mentalnim invaliditetom, koje su na institucionalnom smeštaju ili imaju istoriju institucionalnizacije, sa kojima se radi na osnaživanju i informisanju o prevenciji i mehanizmima zaštite od nasilja, samozastupanju i stvaranju neformalnih vidova samopomoći.

Share this post