Održan okrugli sto

Category: Novosti

…IZ KRUGA – VOJVODINA je u partnerstvu sa Autonomnim ženskim centrom iz Beograda u okviru projekta “Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja” uz podršku Evropske unije organizovala okrugli sto na temu SOS TELEFON U SISTEMU USLUGA ZA ŽENE U SITUACIJI NASILJA U GRADU NOVOM SADU – Primenjujemo li Istanbulsku konvencij?

Okrugli sto je moderirala Đurđica Čazić iz udruženja SOS ŽENSKI CENTAR, a učestvovale su Danijela Pešić ispred Autonomnog ženskog centra, Ivana Nikolić ispred …IZ KRUGA – VOJVODINA, Andrijana Čović, ispred Pokrajinskog ombudsmana i Jasmina Nikčević, koordinatorka Odbornicke mreže Grada Novog Sada.

Na okruglom stolu je predstavljena Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici i diskutovano se o mestu i ulozi SOS TELEFONA u sistemu usluga socijalne zaštite za žene u situaciji nasilja u gradu Novom Sadu i mogućnostima finansiranja ove usluge iz budžeta Grada Novog Sada.

Učesnice okruglog stola su istakle da Grad Novi Sad ne prepoznaje tip savetodavno-terapisjkih i socijalno-edukativnoih usluga koje pružaju Svetovalište za brak i porodicu i Prihvatilište Sigurna ženska kuća kao različite od usluga specijalizovanog SOS telefona, pre svega u pogledu anonimnosti koja se omogućava ženama na SOS telefonu i fokusiranosti isključivo na potrebe žena. Grad Novi Sad nije uspostavio finasiranje SOS telefone kao usluge socijalne zaštite, već se organizacije koje pružaju ove usluge pretežno finansiraju iz donatorskih sredstava, a sredstva iz budžeta Grada mogu da ostvare putem javnog konkursa za dotacije nevladinim organizacijama. Takođe su istakle da u Odluci o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada programi podrške ženama koje preživljavaju nasilje nisu eksplicitno navedeni kao programi od interesa za grad Novi Sad.

Koordinatorka Odborničke mreže Grada Novog Sada je istakla značaj finansiranja SOS telefona ženskih nevladinih organizacija iz budžeta za usluge socijalne zaštite i javno obećala da će Skupštini Grada Novog Sada predstaviti problem i podržati ženske nevladine organizacije u naporima da obezbede podršku Grada. Predstavnica Pokrajinskog ombudsmana je najavila da će Pokrajinski ombudsman uputiti preporuku lokalnim samoupravama u kojima postoje SOS telefoni ženskih nevladinih organizacija da razmotre mogućnost finansiranja SOS telefona iz budžeta za socijalne usluge.

O događaju je informisala samo Novosadska televizija.

Share this post