…IZ KRUGA – VOJVODINA na panel diskusiji o prepoznavanju nasilja


Ivana Zelić, koordinatorka SOS službe …IZ KRUGA – VOJVODINA i dr Nada Padejski Šekerović, psihološkinja i rukovoditeljka Sigurne ženske kuće u Novom Sadu, govorile su na panel diskusiji Forum za veće uključivanje u Kampanju 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, koju je organizovao Institut za omladinske politike u okviru projekta Mlada i bezbedna 5. Diskusija je održana 8. decembra 2021. godine u prostorijama OPENS-a.

Diskusija je bila namenjena mladima do 30 godina u cilju podizanja svesti o prepoznavanju rodno zasnovanog i partnerskog nasilja, prevenciji i informisanju o dostupnim službama podrške ženama u situaciji nasilja.

Ivana Zelić je govorila o nasilju nad ženama sa invaliditetom, teškoćama sa kojima se suočavaju prilikom prijavljivanja nasilja i faktorima rizika za nasilje nad ženama sa invaliditetom.

– Veliki broj žena se i dalje nikome ne obraća za pomoć, niti govore o nasilju kojem su izložene. Najčešći razlozi zbog kojih žene ostaju u situaciji nasilja su nedostatak porodične podrške i bliskih osoba iz okruženja, nemaju gde da odu, nemaju dovojlno prihoda, plaše se eskalacije nasilja – rekla je Ivana Zelić.

Nada Padejski Šekerović je istakla važnost informisanja mladih o prevenciji, prepoznavanju nasilja i izvorima podrške ukoliko do nasilja dođe.

– Nasilje često počinje pre braka, ali ga žene ne prepoznaju na vreme. Na početku partnerskog odnosa žena ne doživljava da je na bilo koji način ugrožena, jer nasilnik koristi suptilne znakove kontrole koje žena doživljava kao čin ljubomore, misleći da se u njenoj osnovi nalazi ljubav, a ne kontrola. Cilj nasilnika je da ženu odvoji od prijatelja i porodice i da joj uništavanjem samopouzdanja smanji mogućnost napuštanja takvog odnosa – rekla je Nada Padejski Šekerović.

Učesnice diskusije su zaključile da je odgovornost za učinjeno nasilje isključivo na počiniocu i da je proces izlaska iz nasilnog odnosa složen, ali je moguć. Važno je raditi na podizanju svesti i informisanosti mladih o prepoznavanju nasilja, načinima prijavljivanja, izradi bezbednosnog plana za izlazak iz nasilja i dostupnim službama podrške u zajednici kojima se mogu obratiti za pomoć.

Panel diskusiju je moderirala Ines Savuljić, volonterka u YOUTH HUB omladinskoj mreži.

Share this post