Uticaj kovida 19 na socijalnu inkluziju osetljivih grupa

Category: Novosti Tags: , ,

Izvršna direktorka Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, Svjetlana Timotić učestvovala je na okruglom stolu Uticaj kovida 19 na socijalnu inkluziju osetljivih grupa. Okrugli sto je održan onlajn, 29. oktobra, od 10.00 do 12.30.

Okrugli sto organizovan je u okviru programa Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Učesnici okruglog stola razgovarali su o izazovima sa kojima se pripadnici romske zajednice, deca bez roditeljskog staranja, žene žrtve porodičnog nasilja i osobe sa invaliditetom suočavaju u vreme pandemije virusa korona, ali i o prilikama koje se u ovom periodu pojavljuju za socijalnu inkluziju osetljivih grupa.

Na skupu su predstavljene najbolje prakse pružalaca usluga socijalne inkluzije iz javnog i civilnog sektora, kao i uspešno preduzete mere za smanjenje negativnih uticaja pandemije virusa korona.

Svjetlana Timotić, govorila je o primerima dobre prakse i mogućnostima na polju socijalne inkluzije koje su proistekle iz situacije izazvane korona virusom.

– U okviru projekta usmerenog na unapređenje podrške za žene sa invaliditetom izložene nasilju, koji organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA realizuje u saradnji sa Agencijom UN Women, uz podršku Evropske komisije, napravljene su zaštitne maske za višekratnu upotrebu u skladu sa principima pristupačnih komunikacija. Maske su distribuirane ženama oštećenog sluha i prevodiocima znakovnog jezika u 10 gradova Srbije. Putem internet medija Portala o invalidnosti i društvenih mreža, u kontinuitetu smo informisali zajednicu o postojećim uslugama koje su im na raspolaganju, kako bi se mogli obratiti za podršku i dobiti informacije o aktuelnoj situaciji izazvanoj korona virusom. Uspostavljena je instant rubrika Zabeleške iz karantina u kojoj su objavljivane priče žena sa različitim vrstama invaliditeta, koje žive u različitim gradovima Srbije, kako bi se iskustva žena sa invaliditetom tokom pandemije učinila vidljivim. Takođe, u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija kroz projekat Izgradnja kapaciteta žena sa invaliditetom za zagovaranje njihovih seksualnih i reproduktivnih prava, osnažile smo 59 žena sa različitim vrstama invaliditeta za samozastupanje i zagovaranje. Žene sa invaliditetom iz pet opština Srbije mapirale su prepreke u pristupu zaštiti reproduktivnog zdravlja i realizovale javne događaje i aktivnosti zagovaranja. Lokalni partneri u Vranju, Odbor za ljudska prava i Udruženje osoba obolelih od multiple skleroze su kroz aktivnosti zagovaranja verifikovale Memorandum o saradnji sa zdravstvenim ustanovama i lokalnom upravom, kojim je rešeno da se hidraulični sto za ginekološke preglede iz crvene kovid zone, gde je tokom pandemije smešten, izmesti u zelenu, bezbednu zonu, te su usluge ginekoloških pregleda sada dostupne ženama s invaliditetom. Memorandumom je ujedno definisana organizacija besplatnih preventivnih pregleda za žene s invaliditetom, u koordinaciji sa udruženjima osoba sa invaliditetom Grada Vranja i kontakt osobama ginekološko-akušerskog odeljenja Opšte bolnice Vranje i odeljenja radiologije za preventivni pregled dojke – kaže Svjetlana.

Zaključak okruglog stola je da je izazovan i nepovoljan položaj pripadnika osetljivih društvenih grupa dodatno pogoršan u vreme aktuelne zdravstvene krize i da donošenje odluka o merama zaštite stanovništva mora uključivati i predstavnike osetljivih grupa.

Među učesnicima su bili predstavnici Delegacije Evropske unije u Srbiji, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, lokalnih samouprava, nacionalnih i lokalnih institucija i organizacija civilnog društva koje se bave smanjenjem siromaštva, promovisanjem i zaštitom prava osetljivih grupa.

Share this post